onsdag 2 april 2008

Halleluja - betyder prisa Gud

Ordet hallel betyder ungefär att glädjefullt lovsjunga, prisa, glädja sig i, och ja kommer av ordet Yah som betyder Gud och kommer från Guds namn som var så heligt och vördnadsfullt att det inte kunde uttalas högt utan bara stavades YHWH.

Hallelujah Händel "Messiah"

Bethany College Choir

När ska man prisa Gud?
Kung David var en man efter Guds hjärta. Han sa, "Jag vill lova Herren alltid, hans pris skall ständigt vara i min mun."(Ps34:2). I Ps 63:5 säger David vidare, "Så skall jag då lova dig, så länge jag lever, i ditt namn skall jag upplyfta mina händer."
Vi ska alltså alltid prisa Gud under livets alla omständigheter.


När är det viktigast att prisa Gud?
Jag tror det är som viktigast under lidande och förföljelse.
"Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han inte blygas, utan prisa Gud för detta namns skull."(1Pet4:16)

När man mår dåligt, under sorg, lidande, och när livet är som mörkast då är det som viktigast att prisa Gud. Anledningen är att lovprisning och bön förlöser Guds kraft. Jag tänker ofta på Paulus och Silas i fängelset. De hade offentligt blivit avslitna sina kläder och slagna med många slag och blivit slängda i fängelsets innersta håla. Där blev de satta med sina fötter i stocken.

I deras situation är det inte många som skulle prisa Gud. De flesta skulle nog förbanna den dag de föddes, ifrågasätta Gud och klaga högt. Men Paulus och Silas gjorde precis tvärtom. De satte igång att be, sjunga och lovprisa Gud.

Då kom en jordbävning, fängelsets dörrar öppnades och allas bojor löstes..

Lovprisningen förlöser alltså Guds kraft. När vi som mest behöver Guds kraft det är då vi ska prisa Gud som mest. Under lidande och nöd. Då kommer tjuven som stulit din glädje få betala sjufalt igen.
Inga kommentarer: