söndag 8 januari 2012

Förkastad av Gud och människor?

Förkastelse innebär en känsla av att ha blivit bortstött. Att ingen uppskattar dig eller vill ha med dig att göra. Ett engelskt lexikon översätter förkastelse med "rejection" vilket även betyder avslag, refusering, bortstötning och avvisande. Att vara förkastad är alltså känslan av att som en soppåse bli bortslängd i soporna.

Satan din fiende vill givetvis att du ska känna dig ständigt förkastad av Gud och människor. En människa som lider av förkastelse är ett perfekt offer för det är ju enklast att sparka på den som redan ligger ned.

Res dig upp!

Vi lever här i tro och inte i åskådning. Gud förkastar dig inte i första taget. Om du syndat förlåter han din synd och han har inte förkastat dig. Även om du känner att du är förkastad av människor så betyder det ingenting. Det är vad Gud säger om dig som har någon betydelse. Om så hela mänskligheten förkastar dig så spelar det ingen roll när du tittar i Guds perspektiv. Om du har ett evighetsperspektiv så är det enda som betyder något är vad Gud tycker om dig.

Människorna i världen har alltid förkastat Guds folk. Se på Noa, Moses, profeterna, apostlarna. De förkastade till och med Guds son Jesus och dödade honom. Det är snarare så att om människorna inte förkastar dig så kanske du är fel ute?

Jesus sade att vi skulle hoppa av glädje om vi blev förföljda.

Så hoppa då!