tisdag 7 juli 2009

Dekalogen är inte socialistisk

Hur socialisten tolkar Tio Guds bud:

---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------


1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av staten.

2. Du skall inte missbruka Staten, din Guds, namn, ty staten kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar statens namn.

3. Tänk på att hålla 1:a maj helig.

4. Visa aktning för din Marx och din Stalin, så att du får leva länge i det land som staten, din Gud, ger dig.

5. Du skall inte dräpa oplanerat.

6. Du skall inte begå äktenskap.

7. Du skall inte stjäla från din kamrat.

8. Du skall vittna falskt mot din kamrat så länge det gynnar det gemensammas bästa.

9. Du skall ha begär till din nästas hus i statens namn

10. Du skall ha begär till din nästas hustru, hans tjänare, hans tjänarinna, hans oxe, hans åsna och allt annat som tillhör din nästa i statens namn


Relaterat:
Aftonbladet: Gud hjälpe vänstern