måndag 14 april 2008

Medicinska larmrapporter

Bibeln säger, "För goda seder dåligt sällskap är fördärv".(1Kor15:33)

I dag kan man läsa att övervikt är smittsamt. Feta vänner kan göra dig överviktig. "En nära vän som blir överviktig ger 57 procents risk att du själv blir det. Ett överviktigt syskon ger 40 procents risk. En överviktig partner får 37 procent att själva bli överviktiga." Detta visar en undersökning av tolvtusen personer och den redovisas i New England Journal of Medicine.

Vänner spelar större roll än exempelvis släktingar alltså har gener en underordnad betydelse. Övervikt är smittsamt. Men lär sig ett dåligt beteende av sina vänner.


Lightläsk ger samma risk för fetma som vanlig läsk. Låg utbildning är ytterligare en riskfaktor för fetma. Drick vatten och utbilda dig blir alltså rådet.


Ytterligare en rapport visar att små mängder alkohol ökar risken för bröstcancer för kvinnor som passerat klimakteriet. Två små glas alkohol per dag ger 32 procent högre risk. Tre små glas alkohol per dag ger 51 procents högre risk. Studien vid USA:s nationella cancerinstitut omfattar 184 000 kvinnor.

Forskare vid Paris universitet ledda av Veronique Chajes rapporterar American Journal of Epidemiology att höga halter transfetter fördubblar risken för bröstcancer. Överviktiga och de som äter fettrik kost kopplas också till bröstcancer. Även kopplingar till prostacancer finns. "På några håll i världen är transfett förbjudet, men i Sverige har folkhälsoministern sagt nej till att lagstifta om det."

Sammanfattningsvis kan man säga att Bibeln hade rätt hela tiden:

"Var inte bland vindrinkare, inte bland dem som är överdådiga i mat. Ty drinkare och frossare blir fattiga, och sömnaktighet ger trasiga kläder."(Ord23:20-21)

Inga kommentarer: