tisdag 17 september 2013

Vad säger Gud om veganism? Är det bibliskt att vara vegan?

Jag är vegan.
Jag har framför allt hälsoskäl som anledning därtill. Hjärt- och kärlsjukdomar har varit ett gissel i min släkt. Min farfar dog 39 år gammal. Min pappa dog 56 år gammal. Min mormor och morfar dog av detta gissel. Hjärt och kärlsjukdomar är mycket ovanliga hos dem som inte äter animaliskt protein. Veganer mår bättre och väger i snitt 15 kg mindre än köttätare. Denna viktminskning är en viktig faktor ur hälsosynpunkt. Vegetarianer lever ca 5-10 år längre än köttätare.

Våra kroppar är ju tempel för den helige Ande och därför ska vi vårda dem och inte låta buken bestämma och inte låta maten bli en avgud i våra liv.

Ett annat skäl är att det svälter ihjäl 40 000 barn per dag i världen. Att äta kött är nämligen en enorm lyx. Visste du att man kan föda minst 15 stycken veganer på samma resurser som det kostar att föda en köttätare? Det är resurser i fråga om vatten, mark och energiåtgång för att odla säd till köttdjuren.

Har du lagt märke till
att vid nattvarden
 som var en påskmåltid
 så åt de bara bröd och vin?
 Är det inte anmärkningsvärt
 då Gud hade givit order om
att man skulle äta lamm på
denna måltid.
Ett annat skäl är miljön. De enorma fabriksfarmer av kossor som finns idag släpper ut mer växthusgaser än all biltrafik tillsammans.

Ytterligare ett skäl är djurskyddsskäl. Dagens djurhållning är långtifrån djurvänlig. Miljontals djur dör i svåra plågor varje år i syfte att vinstoptimera i Mammons oheliga namn,

Men det för mig viktigaste skälet är ändå att jag är övertygad om att Gud från början inte tänkt sig att vi skulle äta kött. Gud själv säger i 1 Moseboken 1:9 att, "Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta."

Långt därefter gav Gud tillåtelse att äta kött men jag tror det helt enkelt var därför att människorna blivit så onda att de skulle göra det ändå. Men det var inte Guds plan. Guds plan är att alla ska bli veganer i framtiden till och med djuren. Det står nämligen om framtiden att "Kon och björnen betar tillsammans, deras ungar ligger sida vid sida. Lejonet äter hö som oxen." (Jes 11:7) Och i Uppenbarelseboken 22 kan vi läsa om att vi ska äta av frukten och bladen av Livets träd.

Bibeln visar också att det är nyttigare att äta grönsaker än kött. Profeten Daniel testade nämligen detta, när han sa;
”Gör ett försök med oss i tio dagar, herre: låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka. Jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat, och behandla oss efter vad du då får se.” Han samtyckte till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. När de tio dagarna hade gått såg de bättre och mer välnärda ut än de andra unga männen, de som fick sin mat från kungens bord. Deras övervakare lät dem då slippa kungens mat och dryck, och i stället gav han dem grönsaker att äta." (Dan 1-12-16)

Ibland får man höra som vegan att det står i Bibeln att "Den som är svag i tron äter bara grönsaker." Det är en dålig översättning av Romarbrevet 14. I grundtexten står nämligen inte orden "i tron" utan " de framgår av sammanhanget och är därför tillagda". Läser man som det står så blir det att "den som är svag ska äta grönsaker"

En annan omstridd del av Bibeln är Apostlagärningarna 15 som förbjuder kristna från att äta blod. Jehovas vittnen har hårddragit detta så hårt att de vägrar att ta emot blodtransfusioner. Så långt skulle jag inte kunna tänka mig att gå men jag vill vara så nära Guds vilja som möjligt och om det är förbjudet enligt Bibeln att äta blod så blir det svårt att äta kött eftersom det inte går att få ut varenda droppe blod ur köttet.

Men jag gör ingen lagiskt religion av detta. "Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt." Jag har nu varit vegan en tid och känner att jag mår så mycket bättre av denna livsstil så jag kommer att fortsätta med det.