fredag 25 december 2009

Tomtar på loftet tillåtet?

Varför har SVT tagit bort Julbönen som brukar vara kl 17 på Juldagen? Jag saknar den. Att vara ateist är inget konstigt längre (i Sverige, utomlands kan ateister ses som ogudaktiga). Men att tro på tomten är också ok. Att tro på Jesus är lite konstigt. Att tro på att Gud skapade människorna och inte evolutionen är inte tillåtet.

---------------
Vi ber
för dig

---------------


Men kan jag inte få tro på det om jag vill? Jag tror att det var fullt möjligt att dinosaurier och människor vandrade på jorden samtidigt. Jag har haft en lång kamp för att överge evolutionsläran - och jag vill inte tro på den längre. Kan jag inte få det?

Relaterat
Apg 29: Dåren säger att Gud inte finns
AF: Stoppa reklamen för kristendomen, SVT

torsdag 24 december 2009

Bebådelsen, Marias lovsång och Ullared-Morgan

"Redan i första avsnittet i serien "Ullared" proklamerade Morgan att han var kristen. Och vad som då kändes mest som ett förtroligt samtal med en kameraman blev ett vittnesbörd för över en miljon svenskar där Morgan förklarade att "vi som inte riktigt lyckas på jorden eller så, vi kanske får det bättre i himlen".

---------------
Vi ber
för dig

---------------


När sedan Ulllared-Morgan blev den dundersuccé så gav han äran till Gud för det, "Folk är förundrade i tv-serien, "varför blev det Morgan och inte de andra?" Jag brukar tänka att det beror på att de inte är kristna. För det är ju inte konstigt att det går dåligt för dem när de svär och så."

Precis som jungfru Maria Jesu moder som sa om Gud "Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig."

Gud ser till de ringa - de som inte är något i världens ögon.


(Luk 1)

"26. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret,
27. till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria.
28. Och ängeln kom in till henne och sade: Hell dig, du högt benådade! Herren är med dig.
29. Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära.
30. Då sade ängeln till henne: Frukta inte, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.
31. Se, du skall bli havande och föda en son, och honom skall du ge namnet Jesus.
32. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.
33. Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.
34. Då sade Maria till ängeln: Hur skall detta ske? Jag vet ju inte av någon man.
35. Ängeln svarade och sade till henne: Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som blir fött kallas Guds Son.
36. Och se, jämväl din släkting Elisabet har blivit havande och skall föda en son, nu på sin ålderdom; och detta är sjätte månaden för henne, som säges vara ofruktsam.
37. Ty för Gud kan inget vara omöjligt.
38. Då sade Maria: Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt. Och ängeln lämnade henne.
39. En av de närmaste dagarna stod Maria upp och begav sig skyndsamt till en stad i Judeen, uppe i bergsbygden.
40. Och hon trädde in i Sakarias' hus och hälsade Elisabet.
41. När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev uppfylld av helig ande
42. och brast ut och ropade högt och sade: Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt!
43. Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?
44. Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv.
45. Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren.
46. Då sade Maria: Min själ prisar storligen Herren,
47. och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.
48. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig.
49. Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn.
50. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom.
51. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm, han har förskingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan.
52. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt;
53. hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort med tomma händer.
54. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet mot Abraham
55. och mot hans säd till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder."

Källa:
Dagen.se Jag jobbar kvar på lagret för att inte bli kaxig

lördag 19 december 2009

Jultomten är en demonisk lögn

Tänk dig en varelse som inte är Gud men har övernaturliga krafter. Han flyger fram med 265 gånger ljudhastigheten och övertar gudstron från barnen och ersätter den med en röd skäggig hypermaterialistisk gubbe. Som yttrycker sin kärlek med presenter, dock en villkorlig kärlek, -"Finns det några snälla barn här?"

Jultomten är alltså en demonisk lögn.

Tomtens förfader var den biskopen Sankt Nikolaus var biskop i Myra i det sydvästliga Lill-Asien på 300-talet. Han blev helgonförklarad då han var en generös människa som gav rikligt med gåvor. Han bad för även sjuka och uppväckte döda. Men jag tror biskopen predikade Jesus inte någon slags tomte.

Senare så har Hin håle sammanblandat den fornordiska gårdstomten, julbocken och en överdriven Mammonisk kommers i en och samma person; Jultomten. Givetvis för att sabotera Evangeliet och ta bort uppmärksamheten från Jesus.

Vad ska man göra då? Säg sanningen till barnen! Tomten finns inte! Det kommer de att må bra av och göra att de litar på andra saker du säger till dem.

Källa:

Alltombarn, "Tomten finns inte!" - ofarligt besked att ge barnen
GP, Tomten - trotsar alla naturlagar

Apg29, Jultomten