fredag 18 september 2009

Jim Poullion pro-life aktivist mördad


---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------
Jim Poullion pro-life aktivist protesterade under många år mot aborter. Han brukade stå utanför en skola med skyltar och foton på aborterade foster.

Jim Poullion blev nedskjuten av en 33-åring som var missnöjd med Jim Poullions protester.källa:

jatilllivet.se
Nyhetsbyrån AP

lördag 5 september 2009

The Passion of the Christ


---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------
"Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade." (Jes53:5)