söndag 6 april 2008

Jesus är modern!

Tänk vilken härlig värld vi lever i. Panta rei, allting flyter, sade Herakleitos, "Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod, I samma vatten stiger vi och stiger vi icke, det är vi och det är icke vi".

Världen är i ständig förändring. Det Sverige jag kände för 20 år sedan finns inte längre, sorgligt. Det som idag är modern är i morgon obsolet. Du som är ung idag är i morgon gammal. Det som är olagligt i dag är i morgon påbjudet och tvärtom.

Men det finns något som är fast och inte förändras. Jesus! Jesus är modern! Eller snarare tidlös.

I Johannes 1:8 kan man läsa:
"Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige."

Jesus är modern! Budskapet är alltid detsamma. Det finns en konstant. Jesus.

Inspiration:
Att våga vara relevant för mer än en dag

Inga kommentarer: