fredag 17 juni 2016

Hoppa av fröjd!

"Saliga är ni, då människorna
hatar er och utesluter er och smädar
er och kastar bort ert namn såsom
något ont för Människosonens skull.

 Gläd er och hoppa av fröjd på den
dagen, för se, er lön är stor i himlen.
För på samma sätt gjorde deras fäder
med profeterna."  (Luk 6:22 RB)