fredag 25 december 2009

Tomtar på loftet tillåtet?

Varför har SVT tagit bort Julbönen som brukar vara kl 17 på Juldagen? Jag saknar den. Att vara ateist är inget konstigt längre (i Sverige, utomlands kan ateister ses som ogudaktiga). Men att tro på tomten är också ok. Att tro på Jesus är lite konstigt. Att tro på att Gud skapade människorna och inte evolutionen är inte tillåtet.

---------------
Vi ber
för dig

---------------


Men kan jag inte få tro på det om jag vill? Jag tror att det var fullt möjligt att dinosaurier och människor vandrade på jorden samtidigt. Jag har haft en lång kamp för att överge evolutionsläran - och jag vill inte tro på den längre. Kan jag inte få det?

Relaterat
Apg 29: Dåren säger att Gud inte finns
AF: Stoppa reklamen för kristendomen, SVT

torsdag 24 december 2009

Bebådelsen, Marias lovsång och Ullared-Morgan

"Redan i första avsnittet i serien "Ullared" proklamerade Morgan att han var kristen. Och vad som då kändes mest som ett förtroligt samtal med en kameraman blev ett vittnesbörd för över en miljon svenskar där Morgan förklarade att "vi som inte riktigt lyckas på jorden eller så, vi kanske får det bättre i himlen".

---------------
Vi ber
för dig

---------------


När sedan Ulllared-Morgan blev den dundersuccé så gav han äran till Gud för det, "Folk är förundrade i tv-serien, "varför blev det Morgan och inte de andra?" Jag brukar tänka att det beror på att de inte är kristna. För det är ju inte konstigt att det går dåligt för dem när de svär och så."

Precis som jungfru Maria Jesu moder som sa om Gud "Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig."

Gud ser till de ringa - de som inte är något i världens ögon.


(Luk 1)

"26. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som hette Nasaret,
27. till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef, av Davids hus; och jungfruns namn var Maria.
28. Och ängeln kom in till henne och sade: Hell dig, du högt benådade! Herren är med dig.
29. Men hon blev mycket förskräckt vid hans ord och tänkte på vad denna hälsning månde innebära.
30. Då sade ängeln till henne: Frukta inte, Maria; ty du har funnit nåd för Gud.
31. Se, du skall bli havande och föda en son, och honom skall du ge namnet Jesus.
32. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.
33. Och han skall vara konung över Jakobs hus till evig tid, och på hans rike skall ingen ände vara.
34. Då sade Maria till ängeln: Hur skall detta ske? Jag vet ju inte av någon man.
35. Ängeln svarade och sade till henne: Helig ande skall komma över dig, och kraft från den Högste skall överskygga dig; därför skall ock det heliga som blir fött kallas Guds Son.
36. Och se, jämväl din släkting Elisabet har blivit havande och skall föda en son, nu på sin ålderdom; och detta är sjätte månaden för henne, som säges vara ofruktsam.
37. Ty för Gud kan inget vara omöjligt.
38. Då sade Maria: Se, jag är Herrens tjänarinna; ske mig såsom du har sagt. Och ängeln lämnade henne.
39. En av de närmaste dagarna stod Maria upp och begav sig skyndsamt till en stad i Judeen, uppe i bergsbygden.
40. Och hon trädde in i Sakarias' hus och hälsade Elisabet.
41. När då Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes liv; och Elisabet blev uppfylld av helig ande
42. och brast ut och ropade högt och sade: Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad din livsfrukt!
43. Men varför sker mig detta, att min Herres moder kommer till mig?
44. Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till av fröjd i mitt liv.
45. Och salig är du, som trodde att det skulle fullbordas, som blev dig sagt från Herren.
46. Då sade Maria: Min själ prisar storligen Herren,
47. och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare.
48. Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet; och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig.
49. Ty den Mäktige har gjort stora ting med mig, och heligt är hans namn.
50. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom.
51. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm, han har förskingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan.
52. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt;
53. hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort med tomma händer.
54. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet mot Abraham
55. och mot hans säd till evig tid, efter sitt löfte till våra fäder."

Källa:
Dagen.se Jag jobbar kvar på lagret för att inte bli kaxig

lördag 19 december 2009

Jultomten är en demonisk lögn

Tänk dig en varelse som inte är Gud men har övernaturliga krafter. Han flyger fram med 265 gånger ljudhastigheten och övertar gudstron från barnen och ersätter den med en röd skäggig hypermaterialistisk gubbe. Som yttrycker sin kärlek med presenter, dock en villkorlig kärlek, -"Finns det några snälla barn här?"

Jultomten är alltså en demonisk lögn.

Tomtens förfader var den biskopen Sankt Nikolaus var biskop i Myra i det sydvästliga Lill-Asien på 300-talet. Han blev helgonförklarad då han var en generös människa som gav rikligt med gåvor. Han bad för även sjuka och uppväckte döda. Men jag tror biskopen predikade Jesus inte någon slags tomte.

Senare så har Hin håle sammanblandat den fornordiska gårdstomten, julbocken och en överdriven Mammonisk kommers i en och samma person; Jultomten. Givetvis för att sabotera Evangeliet och ta bort uppmärksamheten från Jesus.

Vad ska man göra då? Säg sanningen till barnen! Tomten finns inte! Det kommer de att må bra av och göra att de litar på andra saker du säger till dem.

Källa:

Alltombarn, "Tomten finns inte!" - ofarligt besked att ge barnen
GP, Tomten - trotsar alla naturlagar

Apg29, Jultomten

söndag 25 oktober 2009

Elitsamhället visar sitt fula tryne

Torbjörn Tännsjö säger att, "Vi bör eftersträva utjämning av intellektuella och emotmotionella färdigheter. Då får vi ett mer jämlikt samhälle. Individen får mer handlingsutrymme och kommer att styras av sina positiva önskningar istället för av fysiska begränsningar."

Det är ju en lovvärd ambition, men när han säger hur vi ska komma dit får jag kalla kårar från 1940-talets elitism;

Torbjörn Tännsjö anser nämligen att man bör kunna abortera barn med dyslexi, färgblindhet och andra svagheter.

Jag är färgblind och jag vill definitivt leva. Jag har ett lyckligt och givande liv. Jag vill inte bli dödad.

Länkar:
Apg29 Välj livet och inte dödskulturen
AF: Det är inte fel att vilja ha perfekta människor
fler tidningar: ab123 d1 it

onsdag 14 oktober 2009

Min far var gatuevangelist

Min pappa brukade evangelisera ute på gatorna. Han var outtröttlig och predikade dagarna i ända.

Jacob Bock är ännu en. Han har jobbat som gatuevangelist i sju år. Att vara evangelist är ett jobb där man försöker nå de människor som ännu inte är frälsta.

Lyssna till Jacob Bock här nedan:
Mer om Jabob Bock:
Dagen.se Evigheten, visst - men nuet då?

onsdag 7 oktober 2009

Jesus blottar vetenskapens dilemma

Jag fick nedanstående text i ett mail från XP-media och tyckte det var verkligen läsvärt! Därför publicerar jag det här utan tillstånd. Författaren heter Peter Stenumgaard, professor och forskningschef. Han är grundutbildad civilingenjör inom Teknisk Fysik och Elektroteknik samt teknologie doktor.


Jesus blottar vetenskapens dilemma

Den moderna vetenskapsfilosofin har sedan decennier avfärdat alla vetenskapens anspråk på att vara en överlägsen metod att nå säker och objektiv kunskap om tillvaron.


Med hänvisning till vetenskapen har genom åren många böcker publicerats där man försökt måla bilden av den historiske Jesus. Två aktuella böcker är Jonas Gardells "Om Jesus" och Michael Baigents "Jesusskrifterna". Dessa båda författare utgår båda från de senaste vetenskapliga rönen och ger samtidigt två diametralt motsatta bilder av den historiske Jesus. Detta visar dels det som vetenskapsfilosofer länge känt till; att vetenskapen har stora begränsningar när det gäller att få fram sann objektiv kunskap om tillvaron, dels det att den historiske Jesus tycks ha en förmåga att få subjektiviteten att snabbt ta överhanden. Jonas Gardells senaste bok "Om Jesus" försöker mejsla fram bilden av den historiske Jesus. Gardell är inte den förste som gjort ett sådant försök och för bara ett par tre år sedan kom Michael Baigent ut med en bok med samma syfte, "Jesusskrifterna". Baigent är mest känd som en av författarna till boken "Heligt blod, helig graal" som var en av inspirationskällorna bakom "Da Vinci-koden". Han har under många år arbetat tillsammans med flera ledande arkeologer och historiker. Baigent och Gardell är överens om att ifrågasätta Jesu gudomliga natur och vill fokusera på den historiske Jesus samt använda de senaste vetenskapliga rönen för att teckna denna bild. Därefter divergerar deras rekonstruktion av den historiske Jesus snabbt.


Gardells tolkning av de vetenskapliga rönen leder som, de flesta fått del av i medierna, till en Jesus som är en tandlös outbildad analfabet, med lantligt språk och nedsliten av hårt fysiskt arbete. Baigents Jesus har inte rönt samma intresse i svenska medier, varför vi gör en kort resumé. Baigents Jesus är välutbildad, läs- och skrivkunnig samt högt skolad inom både judendom och egyptisk mystik. Innan sitt officiella framträdande, vid omkring trettio års ålder, hade han enligt Baigent under många år tränats i det då hemliga judiska templet vid Tell el-Yehoudieh, några mil utanför Kairo i Egypten. Detta tempel sägs ha byggts av den saddukeiske översteprästen Onias III cirka 170 f Kr efter att Israel för andra gången invaderats av den selukidiske kungen Antiokus Epifanes. Templet betjänades av den legitima saddukeiska ätten och hade som syfte att bevara den judiska tempelkulten tills templet i Jerusalem återfick sin ursprungliga roll. I Onias tempel tränades Jesus enligt Baigent för att så småningom kunna lanseras både som världslig judisk kung och överstepräst, därav hans släktskap med både Davids ätt och leviterna. Krisen som slutligen ledde till hans död uppstod när han plötsligt inför sina anhängare förklarade att han inte hade några världsliga maktanspråk utan i stället valde att hänge sig helt åt den judiska och egyptiska mystik han var så väl bevandrad i. Baigents "elit-Jesus" blir alltså den motsatta till den tandlöse outbildade analfabet som Gardell målar.


Hur kan två arbeten som båda påstår sig vara baserade sig på vetenskapliga rön landa i så diametralt motsatta slutsatser? Vi talar här inte om en skillnad som endast är av akademiskt intresse utan en avgrundsdjup skillnad som kan få läsaren att tro att man lika gärna kan göra en lista på tänkbara egenskaper och sedan kasta tärning när man ska teckna bilden av den historiske Jesus. En modernt skolad vetenskapsfilosof blir dock inte särskilt förvånad över denna divergens. Den moderna vetenskapsfilosofin har sedan decennier avfärdat alla vetenskapens anspråk på att vara en överlägsen metod att nå säker och objektiv kunskap om tillvaron. De idealiserade föreställningarna om vetenskapens unika monopol att nå säker kunskap om tillvaron nådde sin höjdpunkt under Upplysningstiden men har sedan lång tid tillbaka underminerats av vetenskapsfilosofer.


På samma sätt har begreppet objektivitet fått finna sig i att förbli ett ideal som aldrig nås i praktiken. Med detta som bakgrund är det inte förvånande att två personer som båda vill öka trovärdigheten i sitt arbete genom att hänvisa till vetenskap ändå landar i diametralt motsatta slutsatser. Det subjektiva hos var och en som vill arbeta vetenskapligt visar sig nämligen både när man ska fatta beslut om vilka fakta som ska samlas in och hur dessa fakta sedan ska värderas. Vi behöver inte gå särskilt långt för att finna ett liknande högaktuellt exempel där forskare som arbetar vetenskapligt landat i två helt olika uppfattningar. Klimatfrågan är ett sådant exempel där forskare dragit diametralt motsatta slutsatser ur samma uppsättning resultat.


I fallet med att teckna bilden av den historiske Jesus tycks det dock som att subjektiviteten mycket snabbt tar överhanden. Uppenbarligen berör Jesus även oss moderna skolade människor, oavsett vilken uppfattning man har om hans gudomliga egenskaper, så starkt att vår analys av honom snabbt blir präglad av våra personliga egenskaper och incitament.


Peter Stenumgaard, professor, teknologie doktor.

Artikeln är även publicerad i Dagen 2009-05-08Vetenskap och Tro / Peter Stenumgaard

Vetenskap och Tro
Av Peter Stenumgaard179:-fredag 18 september 2009

Jim Poullion pro-life aktivist mördad


---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------
Jim Poullion pro-life aktivist protesterade under många år mot aborter. Han brukade stå utanför en skola med skyltar och foton på aborterade foster.

Jim Poullion blev nedskjuten av en 33-åring som var missnöjd med Jim Poullions protester.källa:

jatilllivet.se
Nyhetsbyrån AP

lördag 5 september 2009

The Passion of the Christ


---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------
"Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade." (Jes53:5)
tisdag 7 juli 2009

Dekalogen är inte socialistisk

Hur socialisten tolkar Tio Guds bud:

---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------


1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av staten.

2. Du skall inte missbruka Staten, din Guds, namn, ty staten kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar statens namn.

3. Tänk på att hålla 1:a maj helig.

4. Visa aktning för din Marx och din Stalin, så att du får leva länge i det land som staten, din Gud, ger dig.

5. Du skall inte dräpa oplanerat.

6. Du skall inte begå äktenskap.

7. Du skall inte stjäla från din kamrat.

8. Du skall vittna falskt mot din kamrat så länge det gynnar det gemensammas bästa.

9. Du skall ha begär till din nästas hus i statens namn

10. Du skall ha begär till din nästas hustru, hans tjänare, hans tjänarinna, hans oxe, hans åsna och allt annat som tillhör din nästa i statens namn


Relaterat:
Aftonbladet: Gud hjälpe vänstern

söndag 21 juni 2009

Och här gnäller vi om att det regnar...


---------------
In need of a
financial miracle?
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------
Visste du att det svälter ihjäl 16 000 barn per dag? Visste du att en miljard människor svälter? Man borde kanske inte gnälla så mycket och kanske skänka en slant till de som har det värre. Det är definitivt bibliskt. Jesus sa 'Sannerligen säger jag er: Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.'


Källa:
Matteus 25:40
DB Dagen Politiken Sydsv SvD DN AB Exp

onsdag 17 juni 2009

Gud välsigne Norge!

Visste du att i Norge blev filmen "Life of Brian" förbjuden på grund av hädelse.

Visste du att i Norge kan en plankare i T-banan istället för att böta offentligt skriva tio gånger på en tavla "Jag ska aldrig planka mera!".

Visste du att Norrmännen tror att man sänker en svensk ubåt genom att dyka ned till den och knacka på.

Visste du att man sänker en Norsk ubåt genom att sjösätta den.

Varför gillar vi att skoja med vårt broderfolk norrmännen? Kanske är det för att Lillebror Norge lyckats med det som vi i Sverige inte lyckats med. De har sparat oljepengarna i världens största fond under tiden vi slösade bort allt vi har tjänat på stålet, skogen och vår industri.

En annan förklaring är att i Norge är fortfarande Jesus någon som man inte skäms för.

lördag 13 juni 2009

Hector lever i himlen

Vi har förlorat vår lille son Hector.
Jag har gjort en liten minnessida till honom. Den finns på http://hector.winther.tv/

måndag 8 juni 2009

Lösa Bohliner?

Ella Bohlin verkar bli petad av Alf Svensson från

Vi ber för dig
Jesus Prayer
Requestkd's plats i EU-parlamentet eftersom Alf Svensson blivit kryssad av många. Det är kanske inte så underligt då Alf Svensson är ett känt namn. Ella Bohlin har dessutom gjort ett mindre sympatiskt intryck via tevereklamen som var rätt torr och tråkig.

Ella yppar dessutom sina dryga tankegångar i Alltombarn.se vilken fått mången mamma att se rött. Ella har en mycket raljerande ton i artikeln "Mammor, övervikt försvinner inte av att softa" och framställer sig själv som idealmamman och andra mammor som hösäckar.

Man börjar misstänka att artikeln är skriven av någon av hennes politiska fiender?

Källa:
Dagen.se Alf Svensson tar Ella Bohlins plats
Alltombarn.se Mammor, övervikt försvinner inte av att softa
DN.se Alf Svensson på väg in i Parlamentet

söndag 31 maj 2009

Jesus helade min gräsklippare

Jag har en vän, Micke som för några år sedan jämt körde omkring i skrotbilar, hade en tv som levde på övertid och en video vars utgångsdatum hade passerat för evigheter sedan.

Förbön för dig
Jesus Prayer
Request

Så fort hans prylar pajade, vilket de gjorde en gång i veckan ungefär, så lade han händerna på dem, bad och de blev hela!

För Micke var det helt naturligt att leva i det övernaturliga, även i vardagen. Igår skar min gräsklippare ihop fullständigt. Mycket irriterande utgift eftersom jag nyss lade ut 3000 på rörmokarn för en termoventil på pannan och sotarn jagar mig i hasorna för att få göra en brandskyddskontroll.

Jag klippte hur som helst gräsmattan i godan ro när plötsligt gräsklipparkräket började skrika som en galning, det rök om den och sedan hoppade den upp i luften och nöp till rejält men en smäll. Eller så var det jag som hoppade till av smällen.

I min ljuva ungdom brukade mina polare och jag roa oss med att köra sönder bilar så det var inte första gången jag hörde en motor skära ihop.

Den stackars klipparen hade gjort sitt. Olja rann ur motorn ut på gräsmattan och dragsnöret gick inte att rucka.

Nu blev jag arg och gick och satte mig i solen och tyckte synd om min svidande plånbok. Jag måtte ha haft en förskräcklig uppsyn, eftersom min kära hustru kom fram till mig och sa att det inte var hela världen att gräsklipparen pajat. Glad i hågen gick hon och kollade upp vad en ny klippare skulle kosta och med förhoppning om att få gå ut på en shoppingrunda. På tio minuter så kollade hon upp den bästa klipparen och laddade för att gå ut och shoppa. Hon är proffs på att shoppa nämligen.

Nu satt jag där i solen och funderade på min kompis Micke. Han bad ju jämt för sina trasiga prylar. Och jag anser mig ha den Helige Ande jag med så jag gick fram till gräsklipparen, näpste satans makt över den och sade till den; "GÅ IGÅNG I JESU NAMN!"

Jag ryckte ett par gånger i startsnöret och vips funkade den.

Nu tycker du säkert jag var dum. Jag borde ju ha bett för värlsfred eller en miljon kronor. Men jag tror Gud verkar i både stort och smått. Och man måste ju börja någonstans och då är det ungefär som med en tyngdlyftare. Denne måste börja med små vikter innan han kan ge sig på de stora. Be för småsaker du med då räcker det ju med liten tro. :o)

"På varje seger följer en attack", brukar en känd predikant säga och så var det här med. När jag glad i hågen berättade om gräsklipparen för min kära hustru reagerade hon oväntat som fruntimmer brukar göra. Istället för att berömma mig och prisa Gud för undret så blev hon sur. Det där med gräsklipparen var väl inget att vara glad för när hon nu missade sin shoppingrunda.

måndag 25 maj 2009

Aftonbladet skjuter sig i foten

Aftonbladet attackerar Marit Paulssen och får henne att framstå som fullständigt förvirrad.

Förbön för dig
Jesus Prayer
Request

Trots att alla vet att Marit har en av våra skarpaste hjärnor och står med båda fötterna på jorden.

Aftonbladet gör verkligen en groda här och utgår ifrån att alla som läser tidningen är idioter. Men så är det väl ändå inte? Eller?

Dom själv:
Glömde du kriget på Balkan, Marit?Nänä, jag är inte folkpartist. Jag håller i vanliga fall på kd men kommer förmodligen rösta på Åsa Sundh i detta val.

onsdag 20 maj 2009

En kvastfening till....

Familjen Latimeriidae, kvastfeningar var en fiskfamilj som ansågs utdöd sedan 70 miljoner år och en förfader till dagens djur. Fiskar ur denna grupp hade bara hittats som fossil och kallades för en felande länk.

Förbön för dig
Jesus Prayer
Request

Chocken för vetenskapsmännen kom 1938 då en levande kvastfening hittades.

Kvastfeningen var en egen art och inte en förfader till dagens djur. Vetenskapen har haft fel många gånger och man ska inte tro allt man läser.

Fler felande länkar:
Aftonbladet: Palentolog om hysterin
Det här är riktigt spännande!
Wikipedia: Mer om kvastfeningen

måndag 18 maj 2009

Jesus en förebild för oss alla

Vare sig du är troende eller inte är Jesus en bra förebild. Jag minns i min grundskola vilken verkligen var sekulariserad, där hade vi en regel som var uppspikad på väggen;

"Gör mot andra som du vill att andra ska göra mot dig!"

Det var Jesus som sade de orden, men det fick vi inte veta.

Relaterat:

Dagen.se: Jesus största förebilden

lördag 16 maj 2009

Stöd Cancerfonden!

Om vi ska kunna bekämpa cancerns gåta så behövs det resurser. Inga bidrag är för små.

Gå in på Cancerfondens hemsida här, längst ner på sidan finns plus- och bankgironummer.

Relaterat:
Aftonbladet: Brinner av stöd
Jesus Prayer Request: Lägg in dina böneämnen här!

söndag 12 april 2009

Jesus var en riktig karl

Man behöver inte äta trafikdödad grävling eller jaga älg med morakniv för att vara en riktig karl. Det räcker gott med att följa Jesus.

Jesus var fullkomlig!

---------------
Vi ber
för dig

---------------


Jag behöver knappast förvsvara den mannen men tycker det är komiskt att den så ofullkomlig tidning som E24 radar upp fel på fel som de inbillar sig att Jesus gjort. De har dock fullständigt fått allt om bakfoten då de påstår att:

1. Judas var en felrekrytering
För en gångs skull så hade Gud och Satan samma plan: Att Jesus skulle dö. Därför var Judas den perfekte kandidaten att göra jobbet.

2. Jobbet slukade all hans tid
E24 menar att Jesus jobbade för hårt. Helt snurrigt. Jesus jobbade ju bara 3 år. De senaste tvåtusen åren har han suttit på faderns högra sida och käkar middag med rövaren och resten av gänget.

3. Ledningsgruppen var enkönad
Vad är det för fel med att skydda kvinnor och barn? Nästan hela ledningsgruppen blev slaktad och torterad till döds.

4. Han var otydlig
Det finns ingen ledare i historien som varit tydligare med sitt budskap och förändrat mer attityder och människors liv än Jesus.

5. Han var lynnig
E24 gör det största misstag som man kan göra men ändock ett vanligt sådant. De skyller Satans gärningar på Gud, vilket ju är helt fel.

6. Avgången inte förberedd
Jesus fanns enligt ordspråksboken långt innan Jorden fanns likaså var "avgången" förberedd. Problemet med avgången är bara det att Jesus har inte avgått. Han regerar än idag och i evighet.

7. Han var inkonsekvent
Planen var hela tiden att Jesus skulle predikas för hedningarna.

8. Han slarvade med skatten
Hur ska den som äger himmel och jord kunna slarva med skatten?

9. Familjen blev försummad
Jesus ägnar mer tid åt familjen än någon annan. Han har i alla fall ägnat de senaste tvåtusen åren åt den.

10. Framtidsstrategi saknades
E24 tycker att Jesus glömde att skriva ett strategidokument. Läs Bibeln - bättre taktiskt och strategiskt dokument finns inte.

söndag 22 februari 2009

Låt även andra be för dina böneämnen

Jesus sa, -"om två av er här på jorden kommer överens att be om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen."

Jesus Prayer Request finns det flera förebedjare som ber för de böneämen du lägger in. Du behöver alltså inte vara ensam om att be.

Det är gratis att lägga in sina böneämen på Jesus Prayer Request.

Alla böneämnen på sidan sparas och förebedjarna ber kontinuerligt för dem och tackar Gud för bönesvaret år efter år efter år.