måndag 7 april 2008

Maranata i nytt ljus

När man hör talas om Maranata så vinklas de ofta till att vara en mörk organisation med uråldriga läror och dogmatisk hållning. Men idag fick jag en annan syn på dem. De verkar ju vara riktigt vettiga!

Programmet Existens i TV2 visar dock en ovanligt dålig objektivitet och var glasklart emot Maranata. Jag ifrågasätter detta programs professionalism. Programmet handlade om att Maranata använder sig av hemundervisning till sina barn istället för att använda sig av friskolor eller vanlig grundskola.

---------------
Vilken är
den bästa
investeringen?

---------------

Trots att Maranatas inlägg var klippta och vinklade så framstod de som sympatiska och de visade dessutom mycket gott omdöme i sin undervisning av barnen. Barnen fick exempelvis lära sig evolutionsteorin, men den var en teori bland många andra.

Det visar ju att Maranatabarnen får en betydligt bättre och mer objektiv undervisning än vad exempelvis jag fick i den vanliga grundskolan där evolutionsteorin inte alls var en teori utan fakta. Maranatabarnen får alltså en betydligt mer flexibel och mångsidig undervisning än vad grundskolan erbjuder. Det är sådant som lär baren kritiskt tänkande och ger dem en grund att stå på för att själva välja sin tro och livsåskådning.

Programmet Existens försökte trycka på att barnen i hemundervisningen blev agade men den före detta elev de intervjuade kunde inte minnas att det hänt någon gång. Han hade ändå gått i Maranatas undervisning i nio år.

Jag skulle till och med kunna tänka mig att skicka mina barn till Maranatas hemundervisning efter detta program. Det kunde jag inte tänka mig innan. I Maranatas "skola" är ju inte aga tillåtet och jag skulle aldrig tillåta att någon lärare agade mina barn.

Relaterat:
Frikyrka kan bedriva olaglig undervisning
Maranata bedriver skola utan tillstånd
Hemundervisning - med Guds ord i centrum
De lyder Gud mer än människor

9 kommentarer:

Anonym sa...

Maranatas syn på undervisning närmar sig medeltida ideal. Låt oss slippa det. Låt oss i stället se till att av-fundamentalisera barnen som har olyckan att ha föräldrar som har en inskränkt världssyn. Bibeln fungerar som sagobok, inte som läroplan.

/P

Winther sa...

Maranata har en mer objektiv syn på den moderna vetenskapen än vad grundskolan har. Deras barn får en stabil grund att stå på under tiden grundskolan ger sina elever subjektiva lerfötter.

J sa...

David. Du kan inte använda orden "objektiv" emot den moderna vetenskapen eftersom hela poängen med den är att ifrågasätta. Sist jag kollade är ifrågasättanden inte en stor del av någon av religonerna.

Kanske finns det en anledningen till den omvända relationen mellan intelligens och troendegrad?

Siri sa...

hejsan

"Programmet Existens i TV2 visar dock en ovanligt dålig objektivitet och var glasklart emot Maranata. Jag ifrågasätter detta programs professionalism"

Vari bestod egentligen denna dåliga objektivitet?
Verkar ju som om du var nöjd med hur Maranata framställdes, är inte detta ett bra betyg till Existens?
Nu var det ju inte Existens som påstod att de agade barnen utan det var uttalandet från en ledare om "smärtförnimmelse" som har blivit bråk om. Han har upprepat det han sa i programet till Expressen.
Om Existens velar "trycka" på att barnen får aga kunde de citerat deras egen tidning och Imsens bok om aga men det gjorde de inte. Till detta kunde de kontaktat en avhoppare och få denna att spy galla över Maranata men inte heller detta återfinns i programet.


Själv tycker jag att det var ett bra program som visar på komplexiteten i vart egentligen gränsen går för vad det är som samhället ska tolerea. Att politikern sedan spårar ut och snackar om hjärntvätt är bara korkat men här faller ju ingen skugga på Existens.

Ska bli spännande att se vad som kommer att hända nu. Politikern pratade om ett förbud men hon förbiser det faktum att konfessionell hemundervisning har visst stöd i Europakonventionen. Svenska politiker och domstolar kan inte göra precis vad de vill, se bara på fallet Åke Green.

Tack för en intressant blogg

Rudolfo

Winther sa...

J,

Den objektivitet jag refererar till är givetvis undervisningens objektivitet och i det andra fallet journalistens.

Winther sa...

Hej Rudolfo,

Mitt intryck av Maranata förbättrades avsevärt eftersom jag hade en mörk sekteristisk bild av dem.

TV-programmet visade dock en annan bild där aga var förbjudet i skolan. Men var tog objektiviteten vägen när Existens bara fokuserade på något som inte förekom? Aga förekom ju inte på skolan!

Existens var bara ute efter att skamfila Maranatas rykte ytterligare.

Jag är inte nöjd med Existens sensationella rapportering av kristna som mest liknar förföljelse.

Anonym sa...

Jag har inte sett inslaget på TV2 men däremot läste jag artikeln i DN - och jag måste säga som du, jag fick en positiv syn på dem. De är radikala och backar inte från det Guds Ord säger (även i fråga om aga... Det är ju inte speciellt många år egentligen sedan vi hade skol-aga även i våra vanliga publika skolor, men jag kan hålla med om att det kanske är en aning tveksamt. :-) Däremot aga inom familjen är jag extremt skeptisk till att några fanatiska socialister drivit igenom att förbjuda, där är ju Sveriges lagstiftning väldigt extrem jämfört med resten av den civiliserade världen).

Annars håller jag med om att det är bra att barn får lära sig ett alternativ till den eländiga evolutionsteorin. Den är ju troligen orsaken till mycket av det meningslösa våld som vi ser i Sverige idag. Varför skall man bry sig om att leva ett anständigt liv när evolutionsteorin har "bevisat" att livet ändå är meningslöst?

Tänk så underbart det är att det finns Någon Annan som säger att "jag är vägen, sanningen och LIVET". Det finns verkligen en mening med vårt liv här på jorden - och den meningen är en person!

mvh,
Per

Winther sa...

Av någon anledning skulle jag vilja lägga denna denna länk här! :)

Den går till en utmärkt sida på webben.

Anonym sa...

Mediastormen mot Maranata har nu lagt sig. Skrämmande se hur olika media och myndighetspersoner ogrundat dömer ut en rörelse baserat på lögnaktiga påståenden från Existens-redaktionen. Maranata har aldrig drivit någon skola! Hemundervisningen är bra, effektiv och allsidig. Trots de goda resultat som bevisligen efter många års erfarenhet framkommit platsar den inte i det trångsynta svenska samhället. Myndigheterna prioriterar nämligen statens ideologi och värderingar framför kunskapsförmedling, oavsett hur bra den är.
Följande artikel är en reaktion på Existens program:
http://www.hemundervisning.se/2008/04/regeringens-utredare-frldrarna.html