måndag 31 mars 2008

Kolesterolbluffen

Läkemedelsbolagens pengahunger har drivit dem till en av de största läkemedelsbluffarna i historien? Kolesterolbluffen. Antagandet att förhöjda blodfetter, kolesterol leder till hjärtinfarkt har varit en sanning sedan 50-talet då en studie påvisade att i de länder där fettintaget var större där fick också fler människor hjärtinfarkt. Nu visar det sig att denna s.k. seven countries studie är en stor bluff. Lägger man in andra länder förutom de studerade så faller hela resultatet.

Kolesterol skyddar förmodligen mot hjärtinfarkt

Kolesterolet är inte orsaken till hjärtinfarkt eller åderförkalkning (åderförfettning). Högt kolesterol skyddar förmodligen mot effekterna av åderförkalkning och studier visar nu att dödligheten ÖKAR hos de människor som får medicin mot höga blodfetter.

Det finns tre faktorer som förmodligen minskar riskerna för hjärtinfarkt;

  • Mindre stress - psykiskt välmående
  • Kolhydratfattig kost
  • Motion
Jesus skulle ha sagt om detta:
"Tag er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar. Av deras frukt skall ni känna dem. Inte hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon ifrån tistlar?"

Källa:
Kolesterolbluffen
Blodfettmedel utan säker effekt även DN.se
Forskarbluffen

Inga kommentarer: