onsdag 5 mars 2008

Smart prins har många vänner

Prinsen har gjort som det står i Bibeln - skaffat sig många polare. Men har han skaffat en evig hydda?

3. Men förvaltaren sade vid sig själv: 'Vad skall jag göra, då min herre nu tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte; att tigga blyges jag för.

4. Dock, nu vet jag vad jag skall göra, för att man må upptaga mig i sina hus, när jag blir avsatt ifrån förvaltningen.'

5. Och han kallade till sig sin herres gäldenärer, var och en särskilt. Och han frågade den förste: 'Hur mycket är du skyldig min herre?'

6. Han svarade: 'Hundra fat olja.' Då sade han till honom: 'Ta här ditt skuldebrev, och sätt dig nu strax ner och skriv femtio.'

7. Sedan frågade han en annan: 'Och du, hur mycket är du skyldig?' Denne svarade: 'Hundra tunnor vete.' Då sade han till honom: 'Ta här ditt skuldebrev och skriv åttio.'

8. Och husbonden prisade den orättrådige förvaltaren för det att han hade handlat klokt. Ty denna tidsålders barn skickar sig klokare mot sitt släkte än ljusets barn.

9. Och jag säger er: Skaffa er vänner medelst den orättrådige Mamons goda, för att de, när detta har tagit slut, må ta emot er i de eviga hyddorna.(Luk16)


Prins Jefri av brunei har fallit i onåd. Han storebror Sultanen av Brunei tar tillbaka alla tillgångar som prinsen förfogat över. Prinsen har dock skaffat sig en och annan polare under tiden han slösat bort 92 miljarder kronor.

Saxat från Aftonbladet:
  • En underhållschef fick 4,1 miljoner kronor samt en Mitsubishi GTO och en Porsche 911 Carrera.
  • En golfklubbschef fick 2,4 miljoner kronor samt en BMW 750.
  • En badmintontränare fick 11,2 miljoner kronor.
  • Parkeringvakter fick 2,6 miljoner kronor.
  • En chef på utvecklingsdepartementet fick 2,6 miljoner kronor.
  • En kunglig rådgivare fick 3,4 miljoner kronor, en Range Rover, en BMW, två Porschar och två Mercedes.

Nu kan prinsen lugnt gå till sina vänner och be att få bo hos dem. Han har en stor familj och tre fruar och 18 barn. Men har han någon evig hydda?

Menade Jesus med citatet ovan att man skulle vara ohederlig? Vad han menade var givetvis att när vi har tillgång till den ohedelige mammon (pengarnas gud) så ska vi använda honom till att köpa oss en plats i himlen - den eviga hyddan. Han sa,

"19. Samla er inte skatter på jorden, där mott och mal förstör, och där tjuvar bryter sig in och stjäl,

20. utan samla er skatter i himmelen, där mott och mal inte förstör, och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
21. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara."(Matt6)


Ge alltså av dina jordiska tillgångar till de fattiga och till Guds verk.


Relaterat:
Prins luspank

Inga kommentarer: