tisdag 4 mars 2008

Större motorer miljövänligare

Om man inte slipar eggen, när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna desto mer, och vishet är att göra allt på bästa sätt.(Pred 10:10)

Varför inte satsa på större motorer istället? Jag menar kollektivtrafik! Kollektivtrafiken borde vara gratis. Om man inte verkar med marknadskrafterna så kommer miljösatsningarna inte att lyckas.

--------
Den som
spar
den har.

--------

Gratis kollektivtrafik gör att vi människor automatiskt väljer det billigaste och mest miljövänliga alternativet. Läs mer om gratis kollektivtrafik här.

Morot är bättre än piska. Att lagstifta och höja bensinskatten gör bara människor upprörda och ökar friktionen i ekonomin. Detta höjer bara priserna på varor och tjänster och är med andra ord en björntjänst. Att höja bensinskatten ska vara en sista utväg.

Relaterat:
Så halverar vi bensinförbrukningen

Inga kommentarer: