lördag 15 mars 2008

Vid Jesu återkomst - Uppryckelsen

37. Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.
38. Såsom människorna levde på den tiden, före floden: de åt och drack, män tog sig hustrur, och hustrur gavs åt män, ända till den dag då Noa gick in i arken;
39. och de visste av inget, förrän floden kom och tog dem allesammans bort

– så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.

40. Då skall två män vara tillsammans ute på marken; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar. 41. Två kvinnor skall mala på samma kvarn; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar.

42. Vaka fördenskull; ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer.


Se filmen från National Geografic om vad som händer om alla människor försvinner. Det är en bra beskrivning på vad som kommer att ske vid Jesus återkomst - vid uppryckelsen. Dock kommer många att lämnas kvar i det återstående kaoset.

källa:
Apg29.com
National Geografic
Aftonbladet

Inga kommentarer: