söndag 30 mars 2008

11-årig flicka dog av överandlighet

En 11-årig flicka dog därför att föräldrarna enbart bad för henne och inte sökte läkare när flickan fick diabetes.

Om Gud har skickat skickliga läkare så använd dig då av dem.


Har du hört historien om mannen som fick höra på nyheterna att det skulle komma en översvämning. Mannen bad och tänkte Gud räddar mig. Översvämningen kom och tvingade mannen upp på taket till sitt hus. Då kom en granne förbi med en kanot och paddlade fram till mannen och sade till honom att hoppa i kanoten, innan han drunknade. Mannen vägrade och svarade att han bad och därför kommer Gud att rädda mig.


Kinda coas guard chopper
Vattnet steg och mannen fick klättra upp på skorstenen. Nu kom en räddningshelikopter förbi och försökte håva upp mannen men han vägrade och sa, "Gud räddar mig"

Mannen drunknade och kom till Himmelriket. Förtretad frågade han Gud; Varför räddade du mig inte? Gud svarade, jag skickade ju en varning på nyheterna. Efter det skickade jag din granne med en kanot och en varning. Men du lyssnade inte. Till slut så skickade jag en räddningshelikopter...

När människor inte tillhör någon församling eller har enbart sporadiska kontakter med sina medmänniskor är det lättare att spåra ur och hamna i ett av två diken; lagiskhet eller överandlighet. Lagen och Anden ska verka tillsammans och balansera varandra. Blir man överandlig så kan man få för sig att allt ska lösas med bön. Bön är ett mycket verksamt sätt att angripa ett problem men det gäller att både lyssna och be. Lyssna på Gud och den vishet han givit dig som människa.

"Anden ersätter inte Lagen utan uppfyller den. Det handlar inte om att välja Anden eller Lagen utan de samverkar med varandra för att leda oss till djupare insikt om hur vi skall leva våra liv så kärleksfullt och äkta som möjligt. Så nära vår djupaste identitet som möjligt. Anden och Lagen balanserar och väger upp varandra. Lag utan Anden leder till legalism. Ande utan lag riskerar alltid att spåra ur i överandlighet eller svärmeri (som det kallas med ett gammaldags ord)."

Källa:
Aftonbladet: Fick ingen vård - dog
Dagen: Förvägrades vård - dog
Jonas Eveborn (citatet)

Inga kommentarer: