torsdag 6 mars 2008

Jesus Hedin, det är Jesus vi talar

Hedin kan inte helhjärtat ställa sig bakom resten av Pingströrelsen. Detta gör att han inte är representativ för de han ska representera. Jag skulle vilja säga till Hedin;

Passa på nu att vara helfokuserad på Jesus när du gör uttalanden. Annars kan du uppfattas som varken kall eller varm. Så uppfattas du av många redan nu.


---------------
Investera rätt
indexfond nu

---------------
Hedin har gjort massor för pingst det kan inte förnekas. Hedin är Jesusfokuserad men allt världsligt brus döljer det. Han behöver vara extra tydlig med vem som är hans och Pingströrelsens Herre.

Bibeln ska vara grunden för det vi kristna står för. Om den elden falnar så är det bara världslighet kvar.

Hedin, passa på att fokusera på Jesus nu!

Relaterat:
Kristna nobbar IOGT-NTO

Inga kommentarer: