onsdag 12 mars 2008

Slå hårdare nästa gång!

"38. Ni har hört att det är sagt: 'Öga för öga och tand för tand.'

39. Men jag säger er att ni inte skall stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom;

40. och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln med;

41. och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå med en mil, så gå två med honom.

42. Ge åt den som beder dig, och vänd dig inte bort ifrån den som vill låna av dig.

43. Ni har hört att det är sagt: 'Du skall älska din nästa och hata din ovän.'

44. Men jag säger er: Älska era ovänner, och bed för dem som förföljer er,

45. och var så er himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda, och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga."(Matteus5)
Janne Josefsson fick sig en örfil när han kom i olag med Anne Lundberg. Bra gjort Anne, tänkte jag lite skadeglatt.
Men hon slog för löst. Janne Josefsson är så fruktansvärt självgod och politiskt korrekt att han skulle kunna bli socialdemokratisk statsminister, usch.

---------------
Vilken är
den bästa
investeringen?

---------------


Men helgad som man ska vara så kan man ju inte tänka...
Nä, Anne det går inte för sig att slå Janne. Aja baja.

I princip så vände Janne J andra kinden till. Ja, han slog i alla fall inte tillbaka och tur är väl det. Han hade varit så torsk och om det ginge skulle han välan fått lämna tillbaka sina stora journalistpris.


Relaterat:
http://www.aftonbladet.se/nojesliv/tv/article2035160.ab

Inga kommentarer: