onsdag 28 november 2007

Saliga givare

"Den som ger får mer"

Dagen skriver idag om företag som vill satsa pengar och engagemang i ideella föreningar. Syftet är att få något tillbaka via ex. god PR och reklam. Eldsjälen bakom en satsning för att företag ska engagera sig heter Katherine Angelo Lindqvist. Hon menar att man kan förankra givandet i företagskulturen och på alla nivåer i företaget så att även medarbetarna privat satsar på den eller de projekt eller organisationer som företaget stödjer.

Här är det viktigt att kartera värdegrunden i företaget utan en gemensam sådan kommer inte projektet att kunna förankras.

Artikeln i Dagen borde kompletteras med vad företaget tjänar på detta. Jag gissar att det är PR det hela handlar om. Om företaget stöder en organisation med gott renommé så kan de ju tala om det för hela världen. Jag antar att den ideella föreningen också kan göra reklam för företaget ex via hemsidor eller på sportarenor.

Dn.se skriver att givandet ökat i Sverige. Det är ju en mycket glädjande nyhet. Tack Dn för glada nyheter! :)

Dn publicerar en tabell som visar vilka som får våra gåvor. Denna kanske man skulle kunna använda även för att se vad svenskarnas värdegrund är och för vad deras hjärtan slår. Tabellen kan ju vara ett tips till företagen vilka organisationer som anses ha ett gott renommé hos svensken.

Hit skänkte vi mest 2006

Insamlat från allmänheten
(netto i miljoner kronor)

Cancerfonden 348
Rädda Barnen 313
Svenska Kyrkan 227
Röda Korset 226
PLAN International 193
UNICEF 171
SOS-Barnbyar 150
Hjärt-lungfonden 120
Läkare utan gränser 118
Svenska Journalens läkarmission 114

Här finns en lista på fler organisationer.


källor:
Stiftelsen för insamlingskontroll
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=719420
http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=145825

Inga kommentarer: