måndag 26 november 2007

Etanol en bluff för kroppen och bilen

Etanol eller i dagligt tal alkohol visar dig vid en närmare undersökning vara dåligt för miljön. Jag är inte förvånad. När det gäller drycken så har den vistat sig vara livsfarlig för kroppen och ökar cancerisken även i små doser som kännarna annars ofta menar vara nyttigt.

Bo Hall är sakkunnig och skriver i dagen:
"Han hävdar att på en kvadratmeter god åkermark kan man få maximalt cirka ett kilogram vete, vilket ger cirka två deciliter etanol, som kan driva en bil cirka två kilometer. Bo Hall menar att om denna kvadratmeter hade försetts med solceller, så skulle de ha gett max cirka 200 kWh i Sverige.
En bränslecellsbil driven med vätgas skulle kunna köra cirka 300 kilometer och en ren batteridriven elbil cirka 1000 kilometer. - Betänk detta när vi idag subventionerar etanolen med flera miljarder kronor per år".

Dessutom ÖKAR koldioxidutsläppen med etanol jämfört med bensindrivna bilar om man räknar med tillverkningen av etanol och inte bara jämför utsläppen per kilometer.


Så var det med det. De miljarder vi plöjt ned i etanolbilar och etanoltillverkning har allt varit bortkastat. En stor miljöbluff till är avslöjad.

Inga kommentarer: