måndag 5 november 2007

Konkurrens ger bättre vård

Den offentliga vården fungerar inte. Fler privata initiativ ger konkurrens som stärker vården för alla. Det ger också större valfrihet för den enskilde.

Ge alla medborgare en sjukförsäkringspeng att investera i valfri sjukförsäkring.

Privatvård gynnar alla!

Kommentera gärna!

Inga kommentarer: