söndag 23 december 2007

Teodicéproblemet

Hur kan en allsmäktig Gud tillåta all ondska som händer här i världen?

Jag är ingen bildad teolog men Teodicéproblemet är inget problem för mig eftersom Gud inte tillåter det onda för evigt. Dessutom är det inte han som släppt in ondskan i världen utan vår förfader Adam. (Det var Adam som skulle sköta om Edens lustgård inte Eva.) Om nu ondskan drabbar dig 70-80 år här för dig vad är det mot evigheten. Hur många år är det? Den som ställer frågan har fel perspektiv och fel bild av Gud.

Jag brukar tänka på min lilla dotter några månader gammal som blir vaccinerad på vårdcentralen. Sprutan gör ont ett ögonblick och detta ögonblick ger henne skydd för resten av hennes liv. Hon kommer inte ens komma ihåg vaccinationen.

Den totala ondskan sen tidernas begynnelse till tidens ände i den här världen orsakar mycket mindre smärta än hennes vaccination i jämförelse med evigheten. Därför förlitar jag mig på Gud och kommer alltid att göra det. Han kommer inte att tillåta ondskan för evigt.


16. Jag hör det och darrar i mitt innersta, vid dånet skälver mina läppar. Maktlöshet griper benen i min kropp, jag darrar på platsen där jag står. Ty jag måste ju stilla uthärda nödens tid, medan det kommer, som skall tränga folket.
17. Ja, fikonträdet blomstrar inte mer, och vinträden ger ingen skörd, olivträdets frukt slår fel, och fälten alstrar ingen gröda, fåren rycks bort ur fållorna, och inga oxar finns mer i stallen.
18. Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud.
19. Herren, Herren är min starkhet, han gör mina fötter som hindens och låter mig gå fram över mina höjder. (Hab3:16-19)

9 kommentarer:

Anonym sa...

Varför skulle Gud bry sig om ondska eller godhet egentligen? Det är mänskliga skapelser och varje människa skapar sin definition av det.
Skippa Bibeln du hittar inte Gud i den. "Gud" är mycket närmare än du tror.

Anonym sa...

Jag tror inte på en personlig gud. Därmed tror jag inte heller att det finns någon "mening" bakom de onda eller goda saker som sker i vår värld. Ondhet (för mig) är medvetna gärningar som är destruktiva och som orsakar smärta hos andra antingen på kort eller lång sikt. Godhet är medvetna gärningar som skapar mervärde för andra och/eller en själv utan att medföra negativa konsekvenser.

Ditt exempel med en spruta har en kortsiktig negativ konsekvens (smärta). Ibland kan dock även en vaccinering medföra sjukdom. Grundavsikten är alltså god men det finns en konrtvarig smärta och en liten risk för mycket smärta. Verkligheten är alltså inte enkel.

Att inte tro på en personlig gud har sina fördelar i detta avseende eftersom jag inte tror att det finns några absoluta svar; vi har själva ansvaret i varje stund och handling för våra handlingar och måste leva med att dom ibland kan tolkas som både onda och goda.

Winther sa...

Jag kan inte skippa Bibeln för den finns där. Det är omöjligt för mig. Den är en del av mig.

Men ponera att Bibeln inte fanns, det har jag gjort.

Winther sa...

Resonemanget att det inte finns någon gud kan jag se konsekvenserna av.

Ta Kommunismen som ett exempel. Den sa det finns ingen gud och det ledde till att kommunisterna ansåg att de hade den absoluta sanningen.

Vilket i sin tur medförde massmord för allas bästa. Det största massmordet i historien.

Det är frukten av Gudlöshet.

Anonym sa...

Jag som skrev den första kommentaren. Personligen kan jag inte förstå varför du begränsar dig till Bibeln. Du begränsar både dig själv och "Gud".
Det nya testamentet är bättre än GT. men det är inte hela sanningen. det finns mycket mer än så se de gnostiska evangelierna.
Mycket av de saker Jesus predikade går att finna i de gudlösa filosofierna Buddhism och Taoism. Väldiga likheter finns mellan NT och Buddhism. Även med det hinduiska Adveita Vedanta.
Vi finner det även hos den grekiska filosofen Plotinus ej kristen.

En präst som visar vägen till "Gud". En av de bästa prästerna jag känner till.
http://video.google.com/videosearch?q=anthony+de+mello
En annan präst som ifrågasätter bokstavstrognas syn på Gud
http://www.ted.com/talks/view/id/112

Richard Dawkins The God Delusion. Läsvärd bok som inte nödvändigtvis förkastar Gud bara Bibeln.
Sam Harris End of Faith samma sak som ovan

Avslutningsvis
USA har dödsstraff, folk som mördar abortläkare pågrund av sin tro. USA startar krig och ledaren är uttalat kristen, majoriteten är kristna.
Sverige är ett sekulärt samhälle utan gud. Majoriteten är ateister och de flesta är inte kristna.
Är Sverige lika hemskt som Sovjet?
Var skulle du helst leva Sverige eller USA? Eller varför inte katolska Italien?
Det var kommunismens syn på människan och makt som var problemet inte avsaknad av Gud. Hitler var kristen och se hur det gick. Att han var ateist är en myt som sprids av felinformerade bibeltrogna.

Winther sa...

Bibeln är sanningen, Jesus är vägen, då behöver jag inte vända mig till billiga kopior som Buddism, Tao eller Islam.

Bibelns budskap, som leder till livet, fanns långt innan dessas och deras budskap leder till döden.

Kolla gärna in min fortsättning på denna artikel som handlar om Jobs lidande:
Jobs bok om teodiceproblemet

När det gäller Hitler var han säkert religiös, och alla religioner leder fel. Vad vi behöver er en relation med Gud.
Se denna länk:
Religion Satans humbugNär det gäller USA, så kan jag mycket väl tänka mig att flytta dit. Idag har de dock för höga skatter och för mycket religiösa människor, precis som Italien. I övrigt när det gäller USA så kolla in kommentarerna här:
Domedagen kommer snart

Anonym sa...

Buddhismen, Taoismen och Adveita Vedanta är flera hundra år äldre än kristendomen så hur sjutton kan de vara kopior?
Visste inte att Jesus var tidsresenär.

Bara att du ens säger sådana saker tyder ju på att du inte vet vad du pratar om. Kunskap om kristendomen och förståelse av Jesus budskap verkar också gå dig helt förbi.
Du sätter större tilltro till andras åsikter än att tänka själv och det är väldigt olyckligt.
För var kommer åsikten och tron på att Bibeln är sanningen?
Vem har sagt det och varför är denne pålitlig? osv osv. Jesus was just another monkey just like you and me.

Winther sa...

Nej, min vän, du har fel.

Visheten dvs Kristus fanns långt innan Världens begynnelse, vilket gör de demoniska läror du nämner till billiga kopior av sanningen. Jag saxar ur Orspråksboken 8;

"22. Herren skapade mig som sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat.

23. Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända från jordens urtidsdagar.

24. Innan djupen var till, blev jag född, innan källor ännu fanns, fyllda med vatten.

25. Förrän bergens grund var lagd, förrän höjderna fanns, blev jag född,

26. när han ännu inte hade skapat land och mark, ej ens det första av jordkretsens stoft.

27. När han beredde himmelen, var jag närvarande, när han spände ett valv över djupet,

28. när han fäste skyarna i höjden, när djupets källor bröt fram med makt,

29. när han satte för havet dess gräns, så att vattnet inte skulle överträda hans befallning, när han fastställde jordens grundvalar -

30. då fostrades jag som ett barn hos honom, då hade jag dag efter dag min lust och min lek inför hans ansikte beständigt,

31. jag hade min lek på hans jordkrets och min lust bland människors barn.

32. Så hör mig nu, ni barn, ty saliga är de som går mina vägar.

33. Hör tuktan, så att ni blir visa, ja, låt henne inte fara.

34. Säll är den människa som hör mig, så att hon vakar vid mina dörrar dag efter dag och håller vakt vid dörrposterna i mina portar.

35. Ty den som finner mig, han finner livet och mottar nåd från Herren.

36. Men den som går miste om mig, han skadar sig själv, alla de som hatar mig, de älskar döden. "

Anonym sa...

Jag har 3 olika utgåvor av Bibeln så jag kan hitta själv.

Problemet är att du hänvisar till Bibeln för att visa att Bibeln är rätt. Till Gamla Testamentet av alla grejer. Det som Jesus kom för att ersätta.

Visheten är en kvinnlig personlighet. Så Jesus Kristus var en kvinna i en mans kropp? Var ju kul och höra många bibeltrogna brukar ju ta avstånd från HBT sexualitet och Queer grejer.

GT har väldigt lite med NT att göra. Det Jesus predikar går emot det som står i GT så varför lyfter du fram GT som exempel? GT är fullt av ond bråd död, hatande och svartsjuk gud som dödar folk hit och dit av outgrundliga skäl.
Sen hänvisar du till GT som är saxat från Judendomen. Judendomen sägs vara ca 3000 år gammal vilken fortfarande är yngre än hinduismen. Så det blir ju lite svårt det där med vad som var först.