tisdag 25 december 2007

Israels historia - ett stort mirakel

Gud gav det förlovade landet till Abraham i 1 Mos 17:1

"Och jag skall ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor som främling, hela Kanaans land, till evig besittning, och jag skall vara deras Gud."
Men Gud varnar ändå för olydnad och följden av det,

"Och Herren skall förströ dig bland alla folk, från jordens ena ända till den andra".
Jag brukar säga att det räcker med att studera Israels 1900-talshistoria för att förstå att det verkligen finns en god Gud. Den historien är mirakulös.
Slaveriet i Egypten

Men Israel har en lång historia. Den börjar redan i Egypten på Mose tid. Efter att folket växt till i slaveriets Egypten så mirakulöst emigrerade de tolv stammarna tillbaka till Kanaans land
Israeliterna fick kämpa för sitt land genom krig efter krig men med Guds hjälp så förblev de en nation. Israel var dock ett olydigt folk och hamnade i exil 586 f.Kr i Babylonien. Så småningom kunde de dock återvända till sitt land.

Diasporan

Efter det levde Israel under många ockupationsmakter fram till Romariket som var den rådande makten vid Jesu födelse. Efter att Judarna förkastade Jesus var nationen dömd till förföljelse och en lång exil som började år 70 när templet förstördes. Judarna kallar denna exil för diasporan och de blev som det var skrivet förströdda från jordens ena ända till den andra. År 135 förstördes Israels huvudstad Jerusalem totalt och Judar förbjöds att vistas där.

Romarna döpte om landet till Palestina. Ordet Palestinier kommer från ordet Filisté, Judarnas gamla fiender. Filistéerna var dock utrotade sedan länge så detta var bara ett sätt av Romarna att ytterligare förödmjuka Israelerna, dvs. genom att döpa landet efter deras gamla fiender. "Något palestinskt folk har egentligen aldrig funnits" är ett citat från palestiniernas förste president Yassir Arafat.

Diasporan var en tid av förföljelse av Judarna över hela världen. Dess värsta tid var i Tredje riket och under tre och ett halv år från december 1941 till maj 1945 då 6 miljoner Judar kallblodigt mördades i det som döpts till Förintelsen. Efter det vände vinden för nationen Israel och den 14:e maj 1948 fick de tillbaka sitt land efter nästan tvåtusen års exil.

Äntligen hemma

Glädjen var stor men inte långvarig. Dagen efter dvs. den 15 maj anföll flera länder den nybildade lilla nationen. Innan israel bildades var ingen av nationerna speciellt intresserad av den torra döda lilla ökenremsa som landet bestod av.

Israel hade egentligen inget försvar och hade mycket få vapen. Fienden var betydligt fler till antalet och var välbeväpnade. De anföll med stridsvagnar och flygvapen. Fienden bestod dessutom inte av ett stort land utan av flera länder i en koordinerad attack; Libanon, Syrien, Jordanien, Irak, Egypten, Saudiarabien och Jemen.

Israel vann striderna efter några månader och utökade sin yta. Detta var ett enormt mirakel. Gud hade bestämt att landet skulle få vara kvar. Bland araber kallas denna händelse för katastrofen (al-nakba).

Många skärmytslingar och terrorattentat följde åren efter detta. 1956 anföll Israel med stöd av England och Frankrike Egypten i den sk Suezkrisen efter att Egypten blockerat sjöfarten till Israel. Israel drog sig tillbaka efter påtryckningar av USA. Sjöfarten till Röda havet och Eilat var dock nu åter igång.

Sexdagarskriget

Från Golans höjder besköt Syriska trupper Israel, 1967. Konflikten eskalerade, vilket ledde till att sex syriska och ett Israeliskt stridsflygplan sköts ned över Syrien.

Sovjetunionen ljög då för Egyptens president Nasser att Israel hade samlat ett dussin brigader vid Syriens gräns för att anfalla. Egypten och Syrien hade tidigare bildat en pakt att försvara varandra. Egypten blockerade då återigen sjötrafiken till Röda havet och skickade trupper över Suezkanalen och besatte Sinaihalvön. Jordanien med kung Hussein i spetsen skrev snabbt ett försvarsavtal med Egypten och efter det anslöt sig Irak till pakten. Israel mobiliserade. Sovjetunionen lovade Egypten stöd vid ett krig. Den Egyptiske överbefälhavaren förklarade att Egypten nu var redo för ett krig. Egypen, Jordanien, Irak var denna gång de som tänkte anfalla Israel men de hann inte genomföra sin plan.

Israel anföll Egypten den 5:e juni och efter tre timmar var det egyptiska flygvapnet utslaget. Utan luftherravälde så blev den egyptiska armén snabbt utslagen.

Jordanien besköt Jerusalem med artilleri och gjorde tillsammans med Syrien flyganfall men Jordaniens flygvapen blev utraderat av Israeliskt stridsflyg.

Efter sex dagar var kriget över. Israel ockuperade nu Sinai, Västbanken och Golanhöjderna.

Se filmen som vetenskapligt försöker förklara detta under från History Channel.Gud hade ingripit igen. Hur skulle annars det lilla landet Israel kunna besegra Egypten, Syrien, Jordanien och Irak ? Dessa fick dessutom stöd av Sovjetunionen. Det finns hundratals berättelser om under och mirakler som skedde i detta krig. Exempelvis hade Egypten tre gånger så många stridsvagnar i Sinai som Israelerna, men blev slagna ändå. För mig är det ett bevis om Guds godhet att lilla Israel överlevt ända tills nu trots att landet blivit överfallet gång på gång av allt från stora nationer till självmordsbombare.

Give Peace a Chance
Syrien och Egypten planerade ett mindre krig mot Israel för att ta tillbaka de delar Israel tagit under 6-dagars kriget och det nya kriget planerades till den 6 Oktober 1973 för då var det Yom Kuppur en helgdag i Israel och många ur Armén skulle vara hemförlovade.
Anfallet kom överraskande för Israel och de första timmarna var Egypten framgångsrika men både Egypten och Syrien blev slagna tillbaka. Detta Oktoberkrig var ett mindre krig men orsakade svallvågor över hela världen då OPEC stoppade sina oljeleveranser och orsakade en stor oljekris.


Inte förrän 1979 blev det fred med Egypten och 1994 med Jordanien. År 2005 lämnade Israel Gazaremsan och Norra Västbanken så att Palestinierna skulle få självstyre i de regionerna.

I 1 Moseboken 12:3 ff säger Gud till Abraham att "Så skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. Och jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

Det har verkligen gått i uppfyllelse med landet Israel det som Gud sade skulle ske. De som välsignat landet har blivit välsignade och de som förbannar landet har blivit förbannade.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag undrar mest var Gud är nu när Svenska kyrkans kliniker har blivit jämnade med marken av Israels bomber?

Winther sa...

Svenska kyrkan borde kanske prova att välsigna Israel. Gud sade ju om Israel att:

"Och jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig skall jag förbanna, och i dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."