torsdag 28 februari 2008

Vederlaget blir Helvetetes eld

"Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag er: Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.'
Därefter skall han ock säga till dem som står på hans vänstra sida: 'Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar."(Matt25:40-41)

"Inget är förborgat, som inte skall bli uppenbarat, och inget är fördolt, som inte skall bli känt. Därför skall allt vad ni har sagt i mörkret bli hört i ljuset, och vad ni har viskat i någons öra i kammaren, det skall bli utropat på taken. Men jag säger er, mina vänner: Frukta inte för dem som väl kan dräpa kroppen, men sedan inte har makt att göra något mer. Jag vill lära er vem ni skall frukta: frukta honom som har makt att, sedan han har dräpt, också kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta."(Luk 12:2ff)


Jag hittade några svavelosande verser om barn i Bibeln. Det är tydligen av största vikt hur vi behandlar våra barn för Gud.

Det finns de som säger att det inte finns något Helvete, och tittar man enbart på Guds natur så har de naturligtvis rätt. Gud har aldrig tänkt sig att kasta människor i Helvetet, den eviga elden. Helvetet är tillrett för Satan, men människornas ondska är så stor att de dömer sig själva dit. Vad de sår kommer de också att få skörda.

Vad du gör här i världen är en sådd. Den sådden växer upp till en skörd som du kommer att få skörda i evighet. För den som förgriper sig på ett barn väntar en fruktansvärd skörd.

"I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: Vilken är den störste i himmelriket?

Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: Sannerligen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir såsom barn, skall ni inte komma in i himmelriket.

Den som nu så ödmjukar sig, att han blir såsom detta barn, han är den störste i himmelriket.

Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.

Men den som förför en av dessa små, som tror på mig, för honom vore det bättre, att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ner i havets djup.

Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa, genom vilken förförelsen kommer!

Om nu din hand eller din fot är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet lytt eller halt, än att ha båda händerna eller båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden.

Och om ditt öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att ingå i livet enögd, än att ha båda ögonen i behåll och kastas i det brinnande Gehenna.
Se till, att ni inte föraktar någon av dessa små; ty jag säger er att deras änglar i himmelen alltid ser min himmelske Faders ansikte."(Matt18:1ff)


Relaterat:
AF: Tortyrrum grävs ut
Hamas-kanin hotar att döda danskar
Barn allt mer materialistiska

1 kommentar:

Anonym sa...

Merkur 15c Safety Razor - Barber Pole - Deccasino
Merkur 15C Safety https://febcasino.com/review/merit-casino/ Razor - Merkur - gri-go.com 15C for Barber jancasino.com Pole is the perfect introduction https://deccasino.com/review/merit-casino/ to the Merkur kadangpintar Safety Razor.