söndag 10 februari 2008

En klocka på din hemsida

Vill du ha en klocka på din hemsida? Det finns flera att välja mellan. Klicka på klockan för att kolla in dem.1. Allting har sin tid, och varje företag under himmelen har sin stund.

2. Födas har sin tid, och dö har sin tid. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade har sin tid.

3. Dräpa har sin tid, och läka har sin tid. Bryta ner har sin tid, och bygga upp har sin tid.

4. Gråta har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid.

5. Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop stenar har sin tid. Ta i famn har sin tid, och avhålla sig från famntag har sin tid.

6. Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.

7. Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga har sin tid, och tala har sin tid.

---------------
Investera
i tid!

---------------


8. Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.

9. Vad förmån av sin möda har då den som arbetar?

10. Jag såg vilket besvär Gud har gett människors barn till att plåga sig med.

11. Allt har han gjort skönt för sin tid, ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de inte förmår att till fullo, från början till slut, fatta det verk som Gud har gjort.

12. Jag insåg att ingenting är bättre för dem, än att de är glada och gör sig goda dagar, så länge de lever. (Pred 3)

Inga kommentarer: