söndag 27 januari 2008

Vit magi leder till Helvetet

1. Och Gud talade alla dessa ord och sade:
2. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
3. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig.
4. Du skall inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden.
5. Du skall inte tillbe sådana, ej heller tjäna dem. Ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig,
6. men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.


Prällen som blev häxa


Varför håller Gud så hårt i att man inte ska beblanda sig i andra religioner? Varför får man inte hålla på med häxeri och vit magi eller astrologi?

---------------
Den bästa
investeringen.

---------------

Jo, det är helt enkelt så att Gud vill vårt bästa. Han älskar oss och vill inte att vi ska gå vilse och hamna fel, skadas och i värsta fall dö. Häxeri och andra religioner är slaveri, träldom och ofrihet. Han vill att vi ska ha liv, vara fria, friska och leva gott. Därför finns det så hårda förbud mot häxkonst, vit magi och andra religioner i Bibeln. Dessa leder nämligen till mörker och Gud vill att vi ska befinna oss i ljus.

Han älskar oss.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Vad ska man säga? Mer än AMEN! Och be Herren om att vi ska få vara ljus för andra!

"Ha en välsignad dag"

/heartoflove

Anonym sa...

Tror du att de som läser Harry Potter hamnar i helvetet också?

Winther sa...

Skarus,
Det finns bara en väg till Himlen, och den vägen heter inte Harry.

Mats sa...

Förlåt en som inte tror, men ni kan ju se det som en utmaning att frälsa mig.

Vad har tvång i form av förbud mot "vit magi" att göra med frihet från "slaveri". Hur kan tvång bli frihet och frihet bli slaveri? Det låter som en logisk tankevurpa som ni gärna får hjälpa mig med att bena ur.

Winther sa...

Hej Mats,
Tack för din kommentar.

För att förstå vurpan måste jag sätta in den i sitt sammanhang och göra ett par antaganden som en icke troende ofta inte gör.

1. Gud är god och vill oss väl och representerar ljus och sanningen är hans vapen. Han ger oss ett fritt val.
2. Satan är ond vill oss illa och representerar mörker och lögnen är hans vapen. Han ger oss fångenskap.

Gud sätter upp regler att följa för att vi inte ska råka illa ut och hamna i mörker den verkliga ofriheten. På så sätt ser han till att vi är fria lever i ljuset och får evigt liv. Men vi är fria och har den fria viljan att göra som han säger.

Satan ljuger och säger att frihet är att få göra vad man vill exempelvis syssla med magi. Men hans frihet leder till mörker, fångenskap och evig förtappelse. Den friheten är en lögn.

Eftersom du utmanar mig att frälsa dig så ska du får ett bibelord som jag fick till mig nu. Men det är ett hårt ord så sätt dig ner. Att vara kristen är inte enbart kärlek, glädje och frid utan förföljelse och bespottning. Dina närmaste kan komma att förkasta dig och är du inte beredd på det så ska du strunta i det.

5 Moseboken 30:

"15. Se, jag förelägger dig i dag livet och vad gott är, döden och vad ont är,

16. då jag nu i dag befaller dig att älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och förordningar, för att du må leva och föröka dig och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du nu kommer för att ta det i besittning.

17. Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, om du låter förföra dig, så att du tillber andra gudar och tjänar dem,

18. så förkunnar jag för er i dag att ni förvisso skall förgås. Ni skall då inte länge leva i det land dit du nu drar över Jordan för att komma och ta det i besittning.

19. Jag tar i dag himmel och jord till vittnen mot er, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande må leva

20. genom att du älskar Herren, din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat... "

Mats sa...

Så det du menar med frihet är egentligen det som du ser som den största relativa friheten, att den väg du följer leder till störst frihet? Det finns ungefär 100-tals religioner som hävdar samma sak, och om jag nu till äventyrs skulle välja att följa kristendomen hur vet jag att jag väljer rätt riktning?

Winther sa...

Nej. frihet är evig frihet och fångenskap är evig fångenskap. Inga relativa procentsatser finnes.

Jesus har svaret på frågan vilken religion man ska välja i Matt kapitel 7;
Svaret är enkelt.

Ingen religion leder till Gud.

Av vers 23 framgår det att endast en Relation med Gud leder till liv.

"12. Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni ock göra dem; ty detta är lagen och profeterna.

13. Gå in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många är de som går fram på den;

14. och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få är de som finner den.

15. Tag er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar.

16. Av deras frukt skall ni känna dem. Inte hämtar man väl vindruvor från törnen, eller fikon ifrån tistlar?

17. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär ond frukt.

18. Ett gott träd kan inte bära ond frukt, ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

19. Varje träd som inte bär god frukt blir avhugget och kastat i elden.

20. Alltså skall ni känna dem av deras frukt. –

21. Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.

22. Många skall på 'den dagen' säga till mig: 'Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn, gjort många kraftgärningar?' Jer. 14:14. 27:15.

23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt er; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.'"

Mats sa...

Tack, det är en uppfattning som jag kan respektera.

Anonym sa...

Vägen till Gud heter Jesus! Joh 14:6 "Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."/ Network

Anonym sa...

Jarå, Gud vill vårt bästa.
Men om du bryter mot något av hans regler så kommer du brinna och lida i evigheter till tidernas slut.
Yes, inget säger frihet mer än en massa regler som MÅSTE följas såvidare du inte vill lida i evigheters evighet.

Winther sa...

Ja, Belzeboss alla är vi dömda att dö men det finns en som redan tagit vårt dödsstraff och som heter Vägen Sannigen och Livet. Han har gjort vårt arbete lätt.

Matteus kapitel 11 säger:

28. Kom till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så skall jag ge er ro.

29. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skall ni finna ro för era själar.' Jer. 6:16.

30. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

Anna sa...

Jag är en ung häxa. Jag har inget annat än respekt för andra religioner. Men att kalla min religion för ett mörker och ett fängelse accepterar jag inte. Jag har alltid levt under tron att jag som kvinna ska underordna mig mannen. Genom häxkonsten har jag lärt mig styrka, självförtroende och skönhet. Jag är en mycket bättre människa idag tack vare Gudinnan.
"There was a tree there, a tree of knowledge, Sophia would insist, you must eat of this".

Jag syndade inte i Edens Lustgård.
Jag har förstått det nu.
(Och släng inte massa bibelcitat i ansiktet på mig nu, för bibeln är det som jag verkligen inte kan förstå med kristendomen).

Winther sa...

Tack för din kommentar Anna,

Jag vill inte kränka dig eller din religion. Men jag anser att alla religioner leder till Helvetet.

Och eftersom det är min skyldighet som medmänniska att varna de som är på väg dit så gör jag det. Det är för att jag älskar dig inte för att jag vill kränka dig.

Alla religioner kommer från Satan

Anonym sa...

Vilket enormt hyckleri, att bara tro på en enda ”gud”! Naturligtvis finns det lika många gudar som det finns människor på jorden. Naturligtvis tolkar de allra flesta människor ”religionen” på sitt eget sätt. Naturligtvis skall man kunna tolka en från början muntlig tradition, som senare blev "satt på pränt", som man själv känner. Vem kan var domare över en fritänkare, som ser och tolkar "den heliga skrift" på sitt sätt. Om det nu verkligen finns någon gud, borde ju kristendomen vara något livsbejakande för mänskligheten. Men religionerna har sedan de "skapades", bara handlat om förbud, hyckleri och elände. Tänk på Monica Zetterlund uttalande om byns präst i Utvandrarna, med .... i ena handen och bibeln i den andra. Det är egentligen ”religionen i ett nötskal.
Alla bör må väl i sina tolkningar. Det är en bra religion.

Winther sa...

Jag kan inte annat än hålla med Mr Sigvard. Religionen är ett opium för folket!

Bibeln säger oxå att det finns många gudar i exempelvis 1 Kor 8:4ff:

"Vi vet visserligen att ingen avgud finns till i världen, och att det inte finns mer än en enda Gud.

Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden – och det finns ju många gudar och många herrar – så finns dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva är, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva är."

Så är det.