fredag 18 september 2009

Jim Poullion pro-life aktivist mördad


---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------
Jim Poullion pro-life aktivist protesterade under många år mot aborter. Han brukade stå utanför en skola med skyltar och foton på aborterade foster.

Jim Poullion blev nedskjuten av en 33-åring som var missnöjd med Jim Poullions protester.källa:

jatilllivet.se
Nyhetsbyrån AP

Inga kommentarer: