lördag 5 september 2009

The Passion of the Christ


---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------
"Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade." (Jes53:5)
Inga kommentarer: