tisdag 7 juli 2009

Dekalogen är inte socialistisk

Hur socialisten tolkar Tio Guds bud:

---------------
Gratis förbön
för din ekonomi.
Jesus Financial Ministries
Prayer Request

---------------


1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av staten.

2. Du skall inte missbruka Staten, din Guds, namn, ty staten kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar statens namn.

3. Tänk på att hålla 1:a maj helig.

4. Visa aktning för din Marx och din Stalin, så att du får leva länge i det land som staten, din Gud, ger dig.

5. Du skall inte dräpa oplanerat.

6. Du skall inte begå äktenskap.

7. Du skall inte stjäla från din kamrat.

8. Du skall vittna falskt mot din kamrat så länge det gynnar det gemensammas bästa.

9. Du skall ha begär till din nästas hus i statens namn

10. Du skall ha begär till din nästas hustru, hans tjänare, hans tjänarinna, hans oxe, hans åsna och allt annat som tillhör din nästa i statens namn


Relaterat:
Aftonbladet: Gud hjälpe vänstern

2 kommentarer:

Inte döma innan du själv kollat dig i spegeln sa...

Jag tycker det är ironisk hur olik krist du är, och så kallar du dig kristen? Skulle vilja se Jesus försöka vilseleda folk genom att jämföra vänstern med statsdyrkan när det handlar om att hjälpa de mest utsatta i samhället. Som kristus ville, Men du vrider innehållet i jesus budskap för att passa dina politiska åsikter. Jesus skulle göra likadant?

Winther sa...

Kommunismen är den största massmördaren i historien med minst 110 miljoner offer. Men den presenterar sig som världens frälsare och en beskyddare av de fattiga och svaga.

Jesus sa, -"Av frukten känner man trädet."