onsdag 24 oktober 2007

Privatvård bra för alla

Den offentliga sektorn drar enorma resurser från samhället och ändå räcker den inte till. Med konkurrerande vårdinstanser så förbättras inte bara vården för dem med sjukförsäkring utan för alla.

Varför ska de som har råd att betala vården själva belasta de offentliga vårdköerna? Det är ju inte så som ibland skrivs i media att de med privat vårdförsäkring får gå före i kön. Den privata vården har egna köer och egna sjukhus. Ja, det vore t.o.m. bra om man uppmuntrade de välbeställda att teckna en egen sjukförsäkring för att de inte ska belasta de gemensamma resurserna och på så sätt "bjuda dem att dela med sig".

Det offentliga behöver konkurrens det blir lätt långbänkar och ineffektiva vårdinrättningar annars som leder till att man i slutänden ändå måste betala vården privat. I dag är det till ex. hård press på läkarna på barnakuten vilket inte leder till en effektivare vård. Det behövs fler vårdinrättningar, mindre köer och då är de privata alternativen välkomna.

Teckna försäkring! Jämför försäkringar på konsumenternas försäkringsbyrå.

källa:
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_527507.svd
http://www.expressen.se/1.895346/privat-barnsjukhus-i-stockholm
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1080801.ab
http://www.city.se/Nyheter/1.895346/privat-barnsjukhus-i-stockholm
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=708196
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_524213.svd
Stockholmarna får bättre vårdInga kommentarer: