torsdag 25 oktober 2007

För Guds skull tänk på barnen!

Man behöver inte vara något geni för att räkna ut att barn i samkönade äktenskap kan utsättas för en psykologisk risk. "Ett biologiskt faktum är att homoäktenskap är fel", och det är ingen rättighet för vuxna att få barn, däremot för barn att ha föräldrar. Sven-Gunnar Hedin framför i Aftonbladet att "Nu behövs en omfattande konsekvensanalys av förslagen med hänsyn taget inte enbart till vuxnas förhållanden utan också till barnens situation."

Jag frågar i mitt stilla sinne; Hur tänker dessa förslagsmakare?
Är det enbart de homosexuellas rättigheter som ska tillrättaläggas? Varför har de inte vägt in barnens situation?


Relaterat;
Skriv under uppropet!
Frankrike såg till barnens bästa: Sa nej till homoäktenskap
Barn är en gåva
http://www.dagen.se/

2 kommentarer:

Staffan sa...

Är det bättre att ha ogifta föräldrar än att ha gifta föräldrar? Jag trodde att ett äktenskap skulle göra förhållandet mer stabilt och således bättre för barnen.

Nathaniel sa...

Förklara skillnaden mellan ett manligt homosexuellt par och en ensamstående manlig förälder med manliga kompisar som ofta vistas i hemmet. I båda fallen växer barnet upp med enbart manliga förebilder, men enbart i det första fallet kommer barnet lida psykologiska problem, enligt er.
Nej, att homoföräldrar på något sätt skulle vara sämre än andra är rent skitsnack, och handlar inte om något annat än fördomar och hat.