torsdag 26 juni 2008

IQ utan validitet

En forskare som tidigare konstaterat att män har högre IQ än kvinnor har i sin senaste pseudoforskning kommit fram till att religiösa människor inte är lika smarta som icke-religiösa. Problemet är dock att han inte mäter IQ eftersom han även kommer fram till att IQ skiljer sig mellan olika länder.

Det forskaren har mätt är inte IQ utan utbildningsnivå och kultur.

Tidigare pseudoforskning från exempelvis USA visar att svarta har lägre IQ än vita. Men när man lät en svart man konstruera IQ-testet så blev resultatet det motsatta. Det man mäter är alltså inte enbart IQ utan även kulturella skillnader och utbildningsnivå.

I Sverige fick tidigare kvinnor lägre resultat på högskoleproven. Dessa var konstruerade av män och de frågor som provet bestod av var mansdominerade. Detta trots att kvinnor har bättre betyg än män i skolan. Idag konstrueras provet sålunda att könsskillnader inte ska förekomma.

Relaterat:
Ny undersökning hävdar: Religiösa inte lika smarta
Ansedd professor: De här forskarna skulle behöva IQ-testa sig själva

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med till 100%. Apropå våra tidigare diskussioner om vetenskap och beprövad erfarenhet.
Uppfriskande kritisk granskning av forskningsresultat från din sida =o)

Winther sa...

Tackar Jenny! :)