tisdag 17 juni 2008

Hugg av dig handen! Riv ut ögat!

I Canada flyter det omkring en massa fötter. Polisen säger att de inte nödvändigtvis avlägsnats med våld. hmm...
fötter

Nåja även om folk avlägsnat fötterna frivilligt så är det ju handen man ska hugga av eller ögat man ska slita ut enligt Bibeln. Jesus sa:

"27. Ni har hört att det är sagt: 'Du skall inte begå äktenskapsbrott.'
28. Men jag säger er: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.
29. Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna.
30. Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna."


Paulus tar till andra metoder och angriper själva ja, ähum ... I Galeterbrevet 5:12 så tycker han att det är så värdelöst med religion och omskärelse så han säger att de kan som gör det kan lika gärna skära av sig alltihopa... HU!

Källa:
Fötter flyter iland

Inga kommentarer: