lördag 5 februari 2011

Många martyrer

Många människor har fått offra sina liv för att de bekänner sig till Kristus. Inte minst dessa dagar är detta aktuellt.

Därför ber jag idag för våra kristna bröder och systrar att de ska få ledning från den Helige Ande och att de blir fyllda med Andens vishet och mod att stå emot på den onda dagen. Tack Herre att du ger dem insikt och rätt perspektiv. Detta livet är mycket kort i jämförelse med evigheten. Tack Herre att du fyller dina barn med styrka, kärlek och liv.

Jesus tack för att du offrade ditt liv för oss och du är vår förebild och föregångsman. Tack att vi får gå på dina vägar herre och att även vi får ge till ditt rike. Tack för att vi ska få tillbringa evigheten i ditt rike Herre. Tack för att den nuvarande världsordningen är begränsad och att dess tid är räknad. Amen.

Relaterat:
Biskopar kritiserar EU
15 kristna mördade

Inga kommentarer: