tisdag 7 december 2010

Henoks väg är den bästa vägen

En man som inspirerat mig mycket är Henok. Det står inte mycket om honom i Bibeln, knappt någonting och ändå är han min förebild. Henok var en gudsman utan nya testamentet och utan gamla testamentet. Han hämtade sin inspiration direkt från Gud.

I Jud 1:14 står det enda citatet i hela Bibeln från Henok (kallas Enok i NT) själv sagt:
»Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga, för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom.»
Henok dog inte
Annars står det mest om Henok i olika släktled.  Men det jag tycker är intressant är att Henok aldrig dog. Han fick inte se döden!

Heb 11:5 säger:
Genom tron togs Enok bort, för att han icke skulle se döden; och »man såg honom icke mer, ty Gud tog honom bort». Förrän han togs bort, fick han nämligen det vittnesbördet att han hade täckts Gud; men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.
Henok vandrade med Gud

I 1 Mos 5:21 står det:
När Hanok var sextiofem år gammal, födde han Metusela. Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar. Alltså blev Hanoks hela ålder tre hundra sextiofem år. Sedan Hanok så hade vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.
Dessa citat är nästan det enda som finns om Hanok. Det står alltså inte mycket i Bibeln om Hanok. Men han vandrade alltså med Gud i 300 år. De måste ha pratat om både det ena och det andra, tänk vilka konversationer!

Det är detta som är hemligheten med tron att umgås med Gud och det är vad jag vill göra med mitt liv. Att vandra med Gud.

Om du har något du vill att jag ska be när jag vandrar med Gud så  skriv in ditt böneämne på böndesidan http://kristusmissionen.se eller om på engelska på sidan http://jesusprayerrequest.com.

Jag behöver nämligen många fler böneämnen att be för!

Gud välsigne dig
David

Inga kommentarer: