söndag 3 augusti 2008

Råttbarn ingen mutation

Råttbarnen i Pakistan är ingen mutation. De skapas av giriga människor som från födseln deformerar små barns huvuden så att de blir underutvecklade, tappar talförmågan och blir handikappade för livet.
Rat child

Ren och skär girighet ligger bakom. Kulturen i Pakistan kräver att man inte ignorerar en handikappad tiggare. Ett sådant råttbarn tigger därför ihop dubbelt så mycket pengar per dag som en statstjänsteman tjänar.

Dessa barn säljs därför som lukrativa slavar och får tigga genom livet till sina herrar. Det finns en myt som säger att råttbarnen är sändebud från Gud och därför måste människor ge allmosor till dem. Denna myt underhålls givetvis ivrigt av slavdrivarna. Jesus varnade för sådana falska profeter, -"Tag er till vara för falska profeter, som kommer till er i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar."

Källa:
Aftonbladet: Råttbarnen säljs och tvingas tigga
BBC: Ratchildren deliberately deformed

12 kommentarer:

malix sa...

pengar mäniskor och religion är en farlig kombination!

Winther sa...

Absolut Malix. Det var de religiösa månglarna som dödade Jesus.

Anonym sa...

Låter som en trevlig kultur ändå, att man inte ignorerar en handikappad. Kanske skulle behövas i Sverige.

Religion är helt okej, så länge de som idkar den låter människor som inte idkar den vara ifred. Det vill säga inte ser ner på dessa, genom nedvärderande uttalanden i t.ex. bloggar. Svenska kyrkan gör mycket gott i det svenska samhället.

Vem dödade jesus sa du? Återigen, han dog på det där korset, det är du säker på? Du menar att källori skrifter, hörsägen, allmänt skvaller och annat från den tiden är att lita på?

Winther sa...

Alla krig och allt lidande vi har på jorden beror på religion. Då räknar jag mammon och girigheten till en av religionerna.

När det gäller vittnesbörd om att Jesus dog på korset så måste man i det närmaste vara fullständigt ignorant om man kan negligera de hundratals vittnesmålen som finns om detta historiska faktum.

Anonym sa...

Självklart, men det är ju bara "ni" som är i det närmaste fundamentalt religiösa (baserat på dina uttalanden i din blogg) som negligerar de vittnesmål som säger någonting annat än det ni vill tro på?

Det finns många motsägelsefulla vittnesmål, dokument och historiska fakta som tillsammans utgör "rimligt tvivel" för vad din frälsare höll på med, samt vad kristendomen är uppbyggd av. Det är därför jag inte lindar mitt liv kring den och det är därför jag inte tål, när de som gör det fördömer mej och andra som väljer att låta bli.

Vad har du som troende att säga om kyrkomötet i Nicea? Vilket också finns dokumenterat och bevittnat och har således, enligt dej ägt rum? Vid detta möte fastställde man hur påsken skulle hanteras, exakt vad biskoparna skulle göra och inte göra, man bestämde också att Jesus var en gud (genom en omröstning!) och inte en dödlig person. Man sammanställde och bestämde också vilka evangelier som skulle få vara med i bibeln och vilka bitar av dessa som skulle strykas. Nya testamentet idag är en produkt av redaktörer och författar under 300-talet. Detta finns det också vittnen och dokument som visar. Vilket vore ignorant att fullständigt negligera? Detta får kristendomen att kännas som något för människan, av människan. Inte av någon gudomlig kraft.

Så till din korsfästelse;

För det första, vad har du för 100-tals källor till detta? Av evangelierna utgör endast ett en direkt ögonvittnesskildringar i ordets rätta bemärkelse. De andra skrevs omkring 50 år efter att Jesus dött där på korset? Det jag menar är att om du tror på dessa skildringar, så borde du också kunna ta till dej andra källor och påståenden. Men det väljer ni (religiösa, speciellt dom som gjort det till en grej att fördöma vi som inte tror på det till 100%. Och med fördöma menar jag en hel del uttalanden i bland annat din blogg. Vilket är en relativ och personlig tolkning.)

Förspelet till korsfästningen, enligt evangelierna döms Jesus ursprungligen av ett judiskt råd. Detta händer på påskaftonskvällen. Enligt judisk lag var detta rådförbjudet att sammanträda på påsken. Enligt evangelierna äger Jesus arrestering och "rättegång" rum på natten. Enligt judisk lag var det förbjudet för detta råd att sammanträda på natten, i privathus eller utanför tempel området. Detta vet man, det finns dokumenterat, skriftligt. Det var lagar. Så redan där kan man börja undra, gjordes ett undantag för Jesus?

Detta råd "Sanhedrin" (slog upp namnet) påstås enligt evangelierna inte ha någon makt att utfärda dödsdomar. (därav, skälet att släpa Jesus framför Pontius Pilatus) Nu var det dock så att Sanhedrin kunde utfärda dödsdomar. Men detta skedde genom stening och inte genom korsfästelse. Ville Sanhedrin ha sett Jesus död, behövde man alltså inte besvära Pilatus.

Istället görs flera försök av evangelierna att flytta över skuld och ansvar från Rom. Till exempel att beskriva hur Pilatus går med på att frige en fånge som folkmassan väljer. Enligt Markusevangelierna var detta en sed vid påskhögtiderna. Någon sådan "policy" verkar dock aldrig ha existerat. Detta enligt forskare och historiker. Men detta hände i evangelierna och Jesus blev dömd till döden på korset.

Med tanke på den bild av Jesus som evangelierna målar fram är det ganska konstigt att han korsfästes överhuvudtaget. Enligt evangelierna var i huvudsak Jesus fiender, Judar med makt i Jerusalem. Om dessa existerat kunde de stenat honom till döds utan att blanda in Rom. Enligt evangelierna retade inte Jesus upp Rom något nämnvärt. Han bröt inte mot romersk lag. Ändå blir han straffad av Rom och med deras procedurer kring straff. Om Jesus blev korsfäst kan han inte varit så icke-politisk som evangelierna framställer honom. Detta är mångar många historiker tämligen överens om vad jag förstår det.

Kring själva korsfästelsen råder också konstiga omständigheter. Som evangelierna beskriver det hela lämnas en hel del öppet för tvivel.

Den romerska proceduren kring detta finns väldokumenterad. Efter domen skadades offret, för att vara försvagat när själva korsfästelsen ägde rum. sedan fästes armar, vanligtvis med remmar men ibland med spikar, vid en träbjälke. Bärande på denna bjälke fördes han sedan till avrättningsplatsen. Där hissades han upp på korset.

Om offret skulle hänga i händerna skulle döden inträffa ganska fort, då det skulle vara nästan omöjligt att andas. Offret behövde alltså sitta på en liten pinne, eller vara fäst vid korset i fötterna. Trots smärtan, brukade en hyffsat frisk individ kunna överleva ungefär 1 dygn på korset. Ibland kunde det ta så mycket som en vecka. (detta finns också dokumenterat i olika skrifter etc.)

Denna utdragna pina gjordes ofta kortare genom att man knäckte offrets ben. Något som, enligt evangelierna, var på väg att hända Jesus. Men man hejdar dom(?)Att knäcka benen var inte en ytterligare sadistisk sak, utan det ansågs vara en barmhärtighets gärning. Då offret dog ganska snabbt.

Enligt "ögonvittnesevangeliet" var Jesu fötter fästa vid korset, vilket gjorde att Jesus inte kvävts, som han skulle gjort om han enbart hängde i armarna. Han borde därför i teorin överlevt i en dag eller två. Och ändå har han inte hängt mer än några timmar på korset innan han dödförklaras? I evangelierna (Maruks?) så förvånas till och med Pilatus över den snabba döden som drabbar Jesus.

Vad kan då har varit dödsorsaken? Inte spjutet i sidan, det fjärde evangeliet hävdar att Jesus redan var död då han utsätts för detta. Egentligen finns det bara en förklaring, utmattning, påfrestning, allmän funktionsnedsättning och sviterna efter det sår han fick innan korsfästelsen. Självklart kan en människa stendö via komplikationer på bara några timmar. Men dessa faktorer borde ha tagit något längre. Detta är också något som dagens historiker/läkare/forskare är ganska överens om.

Så tillbaka till benen, man vill knäcka Jesus ben för att lindra hans lidande. Varför knäcka hans ben om han redan var döende? Det skulle inte finnas någon anledning till det om han var påväg att dö?

I evangelierna inträffar Jesus död i ett mycket lägligt ögonblick. Den inträffar precis i tid för att hindra romarna att knäcka hans ben?
Och genom att den gör det så ger det honom möjlighet att uppfylla profetior som finns i gamla testamentet.

Många experter hävdar att Jesus planerade sitt och formade sitt liv för att passa in i sådana profetior. Vilket, om man ser på det med lite öppna ögon, kanske inte var så konstigt. Profetiorna stod där i gamla testamentet, det var bara att läsa och imitera om man vill göra sej ett namn? Detta fenomen har väl hänt ett antal gånger genom historien? Åsnan från Betania till sitt triumfatoriska intåg i Jerusalem kan vara ett exempel på detta? Liksom detaljerna kring korsfästelsen.

Jesus död räddar honom mycket lämpligt från en säker död och ger honom möjlighet att uppfylla en profetia. När man läser texter/böcker/tankar/åsikter kring detta så känns allting väldigt perfekt, kanske lite för perfekt? Detta är då inte mina egna tankar från början, ska påpekas.

Men det finns många saker som pekar på att det skulle vara en tillrättalagd plan. Och vem kan klandra snubben egentligen? Vem skulle inte vilja vara messias om chansen fanns?

I evangliet prtar Jesus om att han är törstig. Han får då en svamp som förefaller vara indräkt i något surt vin? Något som också inträffar i de övriga evangelierna. Denna svamp tolkas som ett sadistiskt hån. Surt vin eller vinäger funkar ungefär som luktsalt. Det finns dokumenterat att detta användes kring denna tid för att återuppleva utmattade galärslavar etc. Jesus borde alltså fått ett "energitillskott", men effekten blir den omvända. Han "ger upp andan" uttalar sina sista ordo och dör. En sådan reaktion på vinäger/luktsalt är nästintill omöjlig. Men om svampen varit indränkt med något annat? En sömngivande drog? Opium var vanlit vid den tiden i de delarna av världen....Så var planen att ge illusionen av att Jesus dog? Ett sådant trick skulle inte bara räddat Jesus liv, utan också förverkligat en del profetior kring Messias?

Vidare, enligt evangelierna blir Jesus korsfäst på en plats som kallas för Golgata? "Huvudskalleplatsen" Vilket ibland framställs som en karg och kal kulle. Evangelierna gör dock klart att platsen för korsfästelsen är någonting helt annat än denna kulla. De säger typ "att intill platsen där Jesus blivit korsfäst fanns en trädgård och i trädgården en ny grav där ingen ännu blivit lagd."

Jesus blir alltså inte korsfäst på någon kulle och inte heller någon offentlig avrättningsplats. Han korsfästes i omedelbar anslutning till en trädgård som innehåller en privat grav. Enligt evangelierna var det Josef från Armiateas privata ägo. Denna var enligt evangelierna en välbeställd man och lärljunge till Jesus (!)

Den folkliga traditioner från den här tiden framställer korsfästelser som en offentlig historia. (avrättningar vid denna tiden var som bekant ofta det) Tillgänglig för de stora massorna och bevittnad av tusentals människor. Men ändå menar evanglierna att under Jesus korfästelse rådde helt andra omständigheter.

Enligt evangelierna bevittnas Jesus korfästelse av de flesta på långt håll. Jesus död var alltså inte en offentlig angelägenhet, utan en privat sådan. Avstånd, försvårar ibland vittnesmål?

Men om detta, som en del forskare påstår, ägde rum i Getsemaneträdgården, om denna var i privatägo skulle det förklara hur man kunde utföra denna planerade plan.

En sådan plan skulle förmodligen krävt att Pontus Pilatius eller någon annan inflytelserik person i den romerska administrationen var inblandad och såg mellan fingrarna med spelet. Pilatus var en grym och tyrannisk man, som också var korrumperad och tog mutor. På något sätt låter i alla fall någon Josef från Arimatea ta hand om Jesus kropp.

Någonting som enligt romersk lag var förbjudet. Inget korsfäst man tilläts begravas. (Finns också dokumenterat, romarna skrev saker på denna tid) Faktum var att vakter ofta ställdes ut för att hindra släkter och vänner att föra bort en korsfästs lik.

Med tanke på detta förbud är det ganska egendomligt att den där Josef får en kropp överhuvudtaget? På vilka grunder får han den? Om han var en hemlig lärljunge kunde han knappast hävda denna rätt utan att avslöja det? Såvida inte Pilatus eller någon annan redan var medveten om det? Pilatus skulle knappast ha släppt ifrån sej liket av en avrättad brottsling till vilken främling som helst?

Nu orkar jag inte svamla mer, detta är saker jag läst. Saker jag läst med öppna ögon. Och som du säger, man vore tämligen ignorant om man negligerar Jesus korsfästelse. Absolut, och man vore ignorant om man inte tar till sej den fakta som finns, från båda "håll".

Nu kommer du, som de flesta andra troende komma med en intränad historia som bortförklarar allt detta. Vilket jag kan förstå, det handlar om din livstil här. Men det jag för mitt liv inte kan förstå, är hur "ni" kan köpa en sida av detta mynt så blint.

Det jag presenterar ovan är inte menat att vara en konspirationsteori som motbevisar allt som bibeln säger. Utan mer ett litet rop, hand höjd hand som säger att det finns dokumentation från den här tiden. Dokumentation som både talar för Jesus som guds son och vår frälsare, men som också talar emot den. Jag tycker som sagt det är konstigt att köpa den ena sidan av myntet rakt av. Att blunda för det faktum, att det finns teorier, forskning, vittnesmål och andra källor som går emot det ni tror på. Det för mej, är det samma som en misshandlad hustru som påstår att hennes man är en genom god människa.

Så hur ser du på dessa fakta/skrifter/vittnesmål och dylikt? Du har ju redan kallat folk som inte tar till sej historiska källor och vittnesmål från den här tiden ignoranta? Vilket gör mej nyfiken på hur du tolkar dessa fakta, som säger någonting annat än din bibel? (Och det finns fler tro mej)

Och missförstå mej inte nu, jag missunnar ingen att ha en religion, den trygghet som det innebär. Men för mej gör dessa detaljer samt det faktum att religion har skördat så mycket död och ondska i denna värld, mej mycket tveksam. Det blir konstigt.

Och jag tycker det är ännu konstigare att försöka pracka på andra den sidan.

Haa'de Haaa'de

Winther sa...

Tusentack för din kommentar - det var nog den längsta och mest genomarbetade jag någonsin fått. Ditt engagemang har helt och hållet överrumplat mig. Jag ska läsa den noggrannare senare. Jag återkommer.

Winther sa...

Återigen Tack för din lååånga kommentar.

Jag är inte religiös överhuvudtaget. Jag har ingen religion. Jag är fullt och fast övertygad om att alla religioner leder till Helvetet även Kristendomen. Vad jag har är en levande tro på Jesus som min Herre och frälsare. Han är ingen död religion. Vad vi har är en levande relation. Jag har träffat honom och umgås med Den helige Ande varje dag. Det livet tillsammans med Gud ger mig trygghet, förtröstan på framtiden och en enorm glädje.Varje dag är ett nytt härligt äventyr när jag umgås med Gud.

Det materiella är sekundärt för mig. Gud dvs det andliga kommer först. Det är det som ger mig en fast grund att stå på och jag är så övertygad om att Gud existerar att jag är mer säker på det än att det materiella existerar. Det materiella kan ju vara en stor Fata Morgana, en hallucination medan min tro på Gud bygger på en övertygelse. Jag mer säker på att Gud existerar än att min fru gör det.


När det gäller Bibeln och kyrkomötet i Nicea så tror jag de är skapelser av Gud via människor inspirerade av Den Helige Ande. När det gäller att Jesus är Gud så finns det en biblisk grund för det. Att Jesus dog på korset kan många kristna svära på och historiska källor finns även det men varför ifrågasätta något som egentligen inte spelar så stor roll som att Jesus uppstod från de döda? Det är ju det som är miraklet. Om han inte dog då är det ju förståss inget mirakel men man kan ifrågasätta allt. Finns min fru? Finns jag eller är jag en programsnutt i Matrix?

Eftersom Sanhedrin inte kunde sammanträda på Påsken så gjordes mötet innan. Sanhedrin var fråntagna sin auktoritet att utfärda dödsstraff av romarna och därför skickades Jesus till Pilatus som tvådde sina händer och med det visade att han inte ansåg Jesus vara kriminell. Det var folket som utfärdade domen mot Jesus. Pilatus såg dock till att piska Jesus för att tillfredställa folkets blodtörst. Ett romersk piskstraff var en helt annan procedur än ett Judiskt piskstraff. Romarnas piskor var vassa vapen och innebar en kraftfull tortyr - många som dömdes till piskan dog. Detta bidrog givetvis till hans snabba död på korset.

Jesus dog på korset och att spekulera i om han fick opium och simulerade sin död är som sagt bara spekulationer. För mig är dock hans död och uppståndelse mer sanning än något annat jag upplever och för mig är det viktiga att vandra med Gud. Mer om det har jag skrivit i min artikel TRO!

Anonym sa...

Har läst era kommentarer med stort intresse. Måste dock svara på det sista inlägget. Det kan ju inte vara helt oviktigt hur Jesus död gick till? Du skriver "varför ifrågasätta något som egentligen inte spelar så stor roll som att Jesus uppstod från de döda?-"

Om det finns en teori att Jesus eventuellt inte återuppstod och det skulle stämma så fallerar ju hela religionen.

Jag tycker ärligt talat att du blev ganska manglad i "debatten".

Hur du kan vara mer övertygad att gud finns än din fru gör mig mörkrädd. Jag ska försöka att inte döma, vet ej vem du är eller vilken bakgrund du har men det känns lite som att du växt upp i en väldigt kristen familj och på så sätt blivit lite hjärntvättad. Nu är det ju så att hjärntvättade personer inte vet att dom är det så du kan egentligen bortse och helst inte kommentera det sista jag skrev.

Anonym sa...

Hej igen,

Kul att du svarade. Du kom tillbaka med mer sakliga argument än jag trodde (än en del andra gör och har gjort). Tycker som sagt att det är ganska intressant att vrida och vända på detta.

Jag avser inte heller i detta svar börja argumentera och röra i till exempel detaljer kring korsfästelsen. Det hände för 2000 år sedan. Det jag ville belysa med min kommentar var, att åsikter/tolkningar/vittnesmål/källor från den här tiden går isär.

Jag förstår inte riktigt hur det bara kan tolkas utifrån ett perspektiv. Vilket jag tycker att du gör, om än inte så enkelriktat som många andra som sagt.

Jag respekterar din tro på Gud och Jesus. Även om jag inte kan förstå riktigt vad du talar om. När du till exempel talar om att du är mer övertygad om att gud existerar än att till exempel din fru gör det. Men det är inte vad detta handlar om, jag ville som sagt bara diskutera och få svar på vissa frågor som enligt mej utgör vissa tvivel.

Vad som är rätt eller fel i dessa tvivel och detaljer, är inte det viktigaste för mej. Det viktigaste är att de finns där. Det finns saker i Evangelierna som går rakt emot seder, bruk och lagar från den tidsepoken. Det går inte att negligera

Men till några konkreta saker;

Kyrkomötet i Nicea hölls av människor. Det vet man säkert. Man vet inte om gud var där eller inte. Men du menar att Gud var närvarande när, det beslutades om att Jesus var en gud? (Vilket kanske inte är så konstigt i sådana fall. Det borde ju ligga i Guds intresse att se till att sin son fick en guda-status. Rent logiskt alltså) Men att gud var med och redigerade bibeln? Varför kände han ett behov av att redigera bibeln? Jag är nog mer av den åsikten att kyrkomötet i Nicea, hölls av män. Makthungriga män som var ivrig att besluta och fastslå hur de skulle kunna utnyttja detta för egen vinning.

Så har nämligen kyrkan mestadels agerat genom historien, för egen vinning. Om det finns en gud, så borde han vara tämligen besviken på de sina?

"Jesus dog på korset och att spekulera i om han fick opium och simulerade sin död är som sagt bara spekulationer. För mig är dock hans död och uppståndelse mer sanning än något annat jag upplever och för mig är det viktiga att vandra med Gud."

Just dessa konkreta saker jag inte finner någon mening i att diskutera. Detta då du tror tämligen blint på din livsåskådning och jag ser det på ett helt annat sätt. Men om du ser på det med öppna ögon, så är detta en sak så är intressant att vrida och vända på. Opium fanns och användes, vinäger fanns och användes. Alltså finns chansen att Jesus använde det? Chansen finns...

Och varför fick Josef från Arimatea ta hand om Jesus kropp, när detta var förbjudet? Och visst du kan ha rätt som du skriver i allt, om att han blev piskad innan korsfästelsen, om att rådet sammanträdde innan påsken etc. etc. etc. Och det säger jag inte heller. Det kan mycket väl stämma.

Men! Det finns så många detaljer som skulle kunna vara felaktiga. Så många källor från den här tiden (som du säger att man inte kan negligera), som visar något annat än vad evangelierna, kristendomen etc. vill påstå.

Till exempel;

Många historiker/källor visar på att Jesus var en Rabbin. Och Rabbiner förväntades har barn. Hade Jesus då barn? Det är inget som framgår i evangelierna. Men det hade varit högst ovanligt för honom att inte ha barn, om han var en Rabbin. Så vem var då "Barabbas"? Nutida forskare är osäkra på etymologin och innebörden av Barabbas. Jesus Barabbas kan vara en förvrängning av Jesu Berabbi. Berabbi var en titel som var reserverad för de mest ansedda Rabbinerna. Och den placerades efter Rabbinens namn. Detta kan tyda på att Jesus var en rabbin.

Vissa hävdar att Jesus Barabbas har sitt ursprung i någonting annat. Nämligen Jesus bar Rabbi. Vilket betyder ungefär "Jesus, rabbinens son." Det finns inga uppgifter någonstans om att Jesus far skulle har varit rabbin. Men om Jesus hade en son han gav namn efter sej själv skulle denna kunna ha varit Jesus bar Rabbi.

Jesus Barabbas kan också komma ifrn Jesus bar Abba. Abba är fader på hebreiska. Då skulle alltså Barabbas kunna betyda faderns son. Ganska meningslöst så länge inte fadern var speciell. Om fadern var den "Himmelske fadern" skulle Barabbas återigen kunna syfta på Jesus själv. Om inte Jesus är fadern, då skulle Barabbas kunna syfta på hans son.

Om Barabbas var något av det namnet antyder, så var han knappast en vanlig tjuv. Varför då svärta ner hans namn? Såvida han i verkligheten inte var någonting annat? Någonting som Nya testamentet inte ville att eftervärlden skulle känna till? Jag säger inte att det var så, men jag säger att det KAN vara så. Vilket som sagt är det jag vill få fram.

Nu föll jag återigen in på dessa detaljer, kunde inte hjälpa det.

Det jag vill poängtera med detta är att historien är full av dokument/källor/vittnesmål som går emot varandra. Och ser man till historien, så har människor i alla tider vridit och vänt på den till sin fördel. För många, hade/har för mycket att tjäna på att lägga fram den bibel/den historia/den kristendom vi har idag. Det gör det i mina ögon lite lurigt.

Varför skulle det varit annorlunda på den tiden? Speciellt med de skrifter som Gamla testamentet innehåller? Detta är det jag vill att du/ni som håller stenhårt på detta och som gärna dömer andra för att inte göra det, ser till och erkänner finns. För de finns, man kan inte stoppa huvudet i sanden.

Om du sedan väljer att tro på det ena eller det andra, det lägger jag ingen vikt i. Om du har hittat din frälsare och ditt sätt att leva så är jag avundsjuk!

Jag vill bara att granskar det från fler perspektiv innan man säger det ena eller det andra. Och, eftersom det ser ut som det gör, slutar döma andra som inte tror på det.

(Det kanske är min mission!)

Inshallah!

Och ha en trevlig regnig dag.

Winther sa...

Jag sitter just nu på tionde våningen på Scandic Lugnet och sikten är trots regnet flera mil. När jag ser detta underbara gröna landskap som Gud skapat uppfylls jag med tacksamhet mot min Fader som gjort allt detta.

Jag för en lågmäld diskussion med Honom om det du skriver och Han säger mig att intellektualiserandet av tron är en avgud. Det sökandet efter bevis och belägg hit och dit stärker inte tron utan försvagar den. -"Är jag inte mäktig nog att bevisa mig för er om jag skulle vilja det?", säger Han till mig.

-"JO", tänker jag. Det vet jag. Min Gud är den mäktigaste kraften i universum och har inte något som helst behov att bevisa sin existens. Av nåd har han dock visat sig för sina barn.

Bibeln argumenterar inte för om Gud finns eller inte. Det var många år sedan jag hade något sådant tvivel. "Jag vet att jag vet att jag vet att min frälsare lever."

Josef från Arimatea var en mäktig och rik man som dessutom var medlem av Sanhedrin så varför skulle inte Pilatus lyssna till honom? Pilatus kunde mycket väl gå förbi lagar och regler som gällde på den tiden så länge han inte gick emot Rom.

När det gäller Jesus Barabbas så säger bibeln att det inte är samma person som Jesus Kristus. Det är det som jag står på. Jesus var ett vanligt namn på den tiden. Det är samma namn som Josua och arameiskans Yeshua.

Gud välsigne dig i regnet!

Anonym sa...

Nu fick svar på mina tankar om hjärntvätteri. Du är säkert ingen ond människa i grund och botten, men att du tror du pratar med gud och får svar...sök, snälla sök. Än är det inte försent att få hjälp.Varför visar sig inte gud? Världen skulle ju bli 100 gånger bättre om gud visade att han fanns. Vem skulle våga göra "dumma" saker då?

Till sist: Kan du hälsa gud från mig nästa gång du för ett "samtal" med honom är du snäll?.

Anonym sa...

Som sagt, vi ser det på lite olika sätt. Och världen skulle bli ganska tråkig om det inte fanns lite mångfald!

Men jag kan tycka att "Han" och vi har en del att vinna på om han ville bevisa sin existens. Förstå vad många fifflare och andra illgärningsmän som skulle hålla sej i skinnet då!

Trevligt också att han tar sej tid till ett lågmält samtal, jag menar han har ju ändå hela universum att hålla efter. Du får hälsa honom så gott!

Ha en trevlig höst.

Gutår!