onsdag 26 juli 2017

Varför tillåter Gud ondska och smärta?

Det kan finnas tusen anledningar och ingen. Kanske din migrän är ett kunskapens ord? Många profeter känner andras smärta så du kan be för andra med migrän.
Gud vill bota alla.

Jag tänker på Job, han syndade inte men hade många sprickor i muren, otro, fruktan, egenrättfärdighet, han trodde inte Gud kunde höra hans böner men framför allt hade han fel bild av Gud. Han trodde Gud skickat plågorna när det var åklagaren.

Teodiceproblemet har plågat mänskligheten i årtusenden men Bibeln har ett ganska enkelt svar: Plågan varar bara en kort tid men Guds nåd varar i evighet. Så vad gör det om vi så plågas här i tusen år - det är ingenting i förhållande till verkligheten i evighet.
Vi är som barn som gråter för en vaccinationsspruta där smärtan varar i någon sekund men ger skydd för hela livet. Kanske din migrän ger skydd för evigheten!

Vad ska man göra då?
Kommer du ihåg Paulus och Silas? De var misshandlade, satt i stocken och plågades men de klagade inte utan började prisa Gud. Då sätter vi Guds kraft i verket. Prisa Gud, gläd dig för din styrka är glädje i Herren. Han kommer inte låta ondskan segra!

Habackuk hade ett sånt problem. Läs den boken! Den avslutas med:
Ty jag måste ju stilla uthärda nödens tid,
medan det kommer, som skall tränga folket.

Ja, fikonträdet blomstrar icke mer,
och vinträden giva ingen skörd,
olivträdets frukt slår fel
och fälten alstra ingen äring,
fåren ryckas bort ur fållorna,
och inga oxar finnas mer i stallen.

Likväl vill jag glädja mig i HERREN
och fröjda mig i min frälsnings Gud.

HERREN, Herren är min starkhet;
han gör mina fötter såsom hindens
och låter mig gå fram över mina höjder.

Inga kommentarer: