lördag 4 september 2010

Bodellisternas öde - tynande tillvaro - nedläggning

Mången gammal väckelserörelse har gått upp som en sol och sedan sakta men säkert fört en tynande tillvaro för att så småningom fullständigt försvinna ut i historien. Är detta alla väckelserörelsers öde? Eller går det att hålla elden vid liv?

Elden verkar dock förflyttas och väcklesens eld slocknar inte utan brinner vidare någon annanstans.

Bodellisterna eller Gamla Lutherska församlingen, som de själva föredrog att kalla sig, bröt sig ur Svenska Kyrkan för 150 år sedan. De betonade tron allena och höll sig till 1689 års katekes, 1693 års kyrkohandbok, 1695 års psalmbok, Sions sånger och Karl XII:s bibel.

De betonade tron framför goda gärningar och levernet. Men det dröjde inte länge innan elden började falna och Nordisk familjebok skriver på 1920-talet att,

"Den ursprungliga evangeliska friskheten hos
rörelsen har ock alltmer försvunnit och efterträdts af en ofruktbar och förbenad dogmatism."

Rörelsens medlemmar blev färre och färre och är 2010 var det bara en handfull pensionärer kvar vilka höll det sista mötet under midsommarhelgen.

Kan vi lära oss något av detta? Jag tror att ska vi hålla väckelsen vid liv måste vi akta oss noga för en 'ofruktbar och förbenad dogmatism'.

Källor:
Nu ger de sista entusiasterna upp - - Nyheter - Piteå-Tidningen
Väckelserörelse på väg att somna in i Piteåbygden « Dagen.se
http://www.gammelbo.se/Psalm/Bodellisterna.pdf

Inga kommentarer: