lördag 2 februari 2008

Bojkotta IOGT-NTO

IOGT-NTO har uteslutit en medlem på grund av att medlemmen uttryckt bibliska åsikter om homosexuella. Jag känner inte denna medlem men att predika Guds ord och som lön för det bli utesluten ur nykterhetsorganisationen IOGT-NTO är ju helt absurdt.

---------------
Det bästa
sparandet

---------------


Denna organisation har gjort sitt. Om jag vore medlem skulle jag omedelbart lämna IOGT-NTO. Därför uppmanar jag alla som är medlemmar att lämna den hycklande organisationen.

I ett uttalande säger de:

"Förbundsstyrelsen konstaterade vid sitt sammanträde den 25 – 26 januari att Åke Greens nedsättande uttalanden står i direkt strid med förbundets grundsyn om människors lika rätt och värde. Därför beslutade styrelsen att utesluta Åke Green som medlem i IOGT-NTO."

Dettta är ju rent förtal mot den egna medlemmen. Pastor Green har aldrig påstått eller ens antytt att homosexuella skulle ha något lägre människovärde. Vad jag vet så älskar Pastor Green alla människor även homosexuella.

Däremot så vittnar IOGT-NTOs förfarande om en riktigt låg människosyn. Pastor Green har faktiskt blivit frikänd i domstol så att utesluta en medlem för dennes åsikter ger återklanger till diktaturfasoner.

Källa:

Dagen Greens uteslutning
1000 lämnar IOGT-NTO i protest
Homosexualitet en cancersvulst på samhällskroppen
Pastor Green frikänd både i Hovrätt och Högsta domstolen
IOGT-NTO ställer in

8 kommentarer:

Anonym sa...

Åke Green har blivit utesluten på grund av att han framför åsikter som inte stämmer överens med IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program. Det har inget med rättsprocessen mot Åke Green eller yttrandefrihet att göra.

Det här är inte konstigare än om Moderaterna utesluter en medlem som är kommunist.

Det finns medlemmar i IOGT-NTO medlemmar som är såväl kristna, muslimer, homosexuella eller socialister och alla är lika välkomna. Det grundläggande är att man ställer upp på förbundets grunder om demokrati, solidaritet och nykterhet.

/Niklas

Winther sa...

Jaha, då måste de utesluta alla bibeltroende kristna.

Anonym sa...

Niclas kommentar saknar helt logik och sammanhang. Han försvarar uppenbarligen ett åsiktsförbud som för tankarna till den gamla Sovjet-statens dagar. Enligt Niclas får en medlem alltså inte hysa eller framföra kritik mot den homosexuella livsstilen! Det är i alla fall kontentan av hans resonemang.

I likhet med IOGT-NTO:s förbundsordförande har Niclas uppenbart svårt att skilja mellan sak och person. Självklart har var och en rätt att kritisera en företeelse (den homosexuella livsstilen) och ända försvara den enskilde människan.

Jesus hatar synden men älskar människan. Samma distinktion gjorde och gör Åke Green – men inte IOGT-NTO, ej heller Niclas.

Men på en punkt ger jag Niclas rätt. Det är den här meningen i hans kommentar: "Det grundläggande är att man ställer upp på förbundets grunder om demokrati, solidaritet och nykterhet".

Frågan är varför han använder de här grunderna som ett argument MOT Åke Greens medlemskap i den här nykterhetsorganisationen. Har han möjligen gått omkring berusad på sistone? Eller har han hållit predikningar mot solidaritet och demokrati?

Niclas - du måste börja se nyktert på den här frågan!

Anonym sa...

david winther:

Jag är inte säker på vad "bibeltrogen kristen" innebär. Det finns väldigt många kristna inom IOGT-NTO, som vanliga medlemmar och även som anställda och förtroendevalda på olika nivåer. Dessa kan uppenbarligen ställa sig bakom rörelsens grundsatser och program. Sedan beror det naturligtvis på vilka tolkningar man gör och hur man väljer att uttrycka "kritik".

Solberga-Bengt:

Nej, Bengt, jag förstår inte vad den "homosexuella livstilen" innebär. De homosexuella jag känner har väldigt olika livstilar och jag känner inte att jag har någon utpräglad "heterosexuell livstil".

Den så kallade distinktionen mellan att fördöma homosexualitet och att fördöma homosexuella tjänar ingenting till eftersom båda innebär en kränkning av homosexualla. Eller menar du att det är fullt humant att kräva att homosexuella ska leva ett liv utan kärlek eller i ett för dem motbjudande förhållande? Hur skulle du, som jag antar är heterosexuell känna om samhället hade tvingad dig att leva tillsammans med någon av samma kön? Hade det inte kännts kränkande?

Att fördöma den "homosexuella livstilen", men inte homosexuella är ungefär som att fördöma svart hudfärg, men inte svarta människor.

Anonym sa...

Niclas: Den homosexuella livsstilen är i det här sammanhanget liktydigt med utlevd homsexualitet, alltså att ha sex i ett homosexuellt förhållande.

För en kristen är, eller borde det, vara en självklarhet att säga nej till den typen av handlingar. Gud är sitt ord, Bibeln, tydlig i den här frågan.

Det handlar heller inte om att förneka homosexuella att få "leva ett liv utan kärlek". Begreppet kärlek är i dag så missbrukat att folk numera förknippar det med enbart sex, medan kärlek har en så mycket djupare och vidare betydelse för mänsklig samlevnad.

Om du, Niclas, är kristen borde du ta del av den förening som finns för kristna homosexuella och som i respekt för Gud och Bibelns ord står för sexuell avhållsamhet.

Föreningen heter Medvandrarna och har den här webbadressen: http://www.medvandrarna.se/

Så här beskrivs Medvandrarna på sajten:

"Medvandrarna är ett ekumeniskt nätverk till stöd och gemenskap för människor som brottas med sin sexualitet. Nätverket har medlemmar från olika kristna samfund och kyrkor. Grunden är en klassisk kristen syn på Bibeln, människan och hennes sexualitet.

Medvandrarna vill: Inspirera och hjälpa människor att leva sitt liv i Jesu efterföljd.

Vara en helande gemenskap för människor som brottas med sin sexualitet.

Förmedla kontakt mellan medvandrare och själavårdare för den som söker det.

Rusta människor att genom medvandrarskap och själavård vara till hjälp för den som brottas med sin sexualitet."


Din liknelse mellan kritik eller ifrågasättande av utlevd homosexualitet och rasism haltar betänkligt. Ur biblisk synvinkel kan det givetvis aldrig vara en synd att vara svart, vit eller gul. Däremot strider homosexuella handlingar mot Guds och Bibelns budskap.

Jesus är kärleken i sig personifierad, men det betyder inte kravlöshet. Jesus älskar människan men hatar synden. Därför sa han till synderskan: "Jag förlåter dig. Gå nu och synda inte mer".

Om du, Niclas, ifrågasätter den av Gud givna ledstjärnan, då sätter du dig själv över Gud och hans vilja för våra liv. Jag respekterar din åsikt om du inte är kristen och vill gå dina egna vägar, men i annat fall håller din inställning inte.

Anonym sa...

Du beklagarar att nykterhetsförbundet IOGT-NTO uteslutit pingstpastorn Åke Green med hänvisning till Greens hatiska uttalanden mot homosexuella. Givetvis kan man diskutera gränsen för vad en person ska säga och göra för att bli utesluten från en förening. Till sist är det dock föreningen själv som avgör när någon av deras medlemmar inte följer föreningens stadgar. De som försvarat Green har ofta varit kristdemokrater.

Det som annars är förvånande med vissa kristdemokrater är att de i sitt partis namn säger sig värna yttrandefriheten. Sanningen är att kd är det parti som mest konsekvent är för inskränkningar av yttrandefriheten förutom när det gäller pastorers rätt att göra homofientliga uttalanden. Ett exempel är att kd som ensamt parti i riksdagen vill förbjuda "rasistiska organisationer". Så här skrev partiets ledamot i justititeutskottet 2006

"Utvecklingen under senare år visar att nya åtgärder behöver vidtas för att framgångsrikt kunna bekämpa rasistiska organisationer....En åtgärd som jag anser skall vidtas är att kriminalisera deltagande i eller stöd till sådana organisationer."

Antingen vill kd ha en bred definition av rasism och förbjuda nationaldemokraterna och kanske även sverigedemokraterna. Eller så vill partiet ha en smal definition och syftar främst på partier som nationalsocialistisk front men då ger kd å andra sidan partier som sd och nd legitimitet genom att de av domstolar får "bevis" att de inte är rasistiska eftersom de förblir tillåtna. Båda alternativen är principiellt fel.

Kd vill dessutom behålla lagen om hets mot folkgrupp och har aldrig uttalat sig om de många personer som blivit dömda för hets mot invandrare. Kd hade nog aldrig försvarat imamers rätt att kalla judendomen för en "cancersvulst" och säga att judar oftare än andra har sex med djur och barn.

Vissa kristdemokrater talar i sin insändare om "den homosexuella livsstilen". Vilken livsstil är det homosexuella har som är annorlunda än heterosexuellas livsstil? Sanningen är ju att många homosexuella vill ha stabila monogama relationer. Men kd har som bekant sagt nej till en sambolag för homopar 1988, sagt nej till partnerskapslagen 1994 och säger idag nej till en könsneutral äktenskapslag. Dessbättre är i alliansen fp, c och m för en liberal familjepolitik.

Bengt

Winther sa...

Tack för din Kommentar Bengt.

Åke Gren har inte gjort några hatiska uttalanden mot homosexuella. Detta är en mediemyt och felciteringar. Åke Green älskar homosexuella. Det han vänt sig mot är den homosexuella promiskuösa livsstilen. Den anser han vara ett hot mot samhället, inte de homosexuella i sig.

Mikael H sa...

Niclas sa:
"Åke Green har blivit utesluten på grund av att han framför åsikter som inte stämmer överens med IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program."
Då bör man i konsekvensens namn utesluta alla som delar dessa åsikter. Eller ännu hellre, de som delar dessa åsikter, och ogillar uteslutningen, bör själv visa civilkurage och gå ur IOGT-NTO - precis som pingstpastorn Dan Salomonsson i Uppsala nu gjort.
Vidare bör IOGT-NTO fortsättningsvis avhålla sig från att värva dylika människor.
Varför inte ge presumtiva medlemmar ett ark politiskt korrekta åsikter som man kan kryssa för om man delar eller ej - så slipper man rensa ut dem i efterhand?