fredag 23 november 2007

Romarbrevet 1 vers 25-31

Tor Billgren skriver en recension av Linda Leopoldas ”Faghag – en bok om kvinnor som älskar bögar”. Tor nämner en bibelvers men skriver inte ut den i texten, så här är några verser efter och en innan. Den omnämnda vers 26 är markerad. Romarbrevets vers 25 anger orsak, brott mot det det andra budet, "Du skall inga andra Gudar hava jämte mig" (5 mos5:7). De efterföljande verserna anger verkan.

25. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

26. Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

27. sammalunda övergav ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fick de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

28. Och eftersom de inte hade aktat det något värt att ta vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

29. Så har de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de är fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

30. de är örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,

31. oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.

1 kommentar:

Tor Billgren sa...

Orsak och verkan alltså. Det gör saken mycket lättverifierbar. Har jag ägnat mig åt avguderi? Nej. Är jag homosexuell? Ja. Har Paulus rätt i sin slutledning? Nej.